HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN BẰNG THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA CỦA NGÂN HÀNG SACOMBANK

Bước 1: Chọn hàng hóa/dịch vụ và phương thức thanh toán

Chọn phương thức thanh toán bằng Thẻ ATM /Tài khoản ngân hàng

Tiếp đó, chọn logo Ngân hàng Sacombank.

Bước 2: Nhập thông tin thẻ

– Số thẻ: Bao gồm toàn bộ dãy số in nổi trên mặt thẻ (không có khoảng cách)

– Tên in trên thẻ: Tên in nổi trên mặt thẻ (in hoa, có khoảng cách và không có dấu)

Nhấn nút “Thanh toán” để thực hiện thanh toán.

Bước 3: Nhập mã CVV (3 số đằng sau thẻ)

– Nhập mã CVV để tiếp tục thanh toán (03 số ở mặt sau thẻ).

– Nhấn nút “Xác nhận” để sang bước thanh toán tiếp theo.

Bước 4: Xác thực chủ thẻ bằng OTP (OneTime Password)

– OTP: Nhập Mã OTP do Sacombank gửi qua tin nhắn (SMS) về số điện thoại di động đã đăng ký với Sacombank. Mỗi Mã OTP chỉ sử dụng 01 lần tương ứng với mỗi giao dịch thanh toán và chỉ có hiệu lực trong 02 phút từ khi được gửi về cho khách hàng.

Nhấn nút “Xác thực” để xác thực và hoàn tất giao dịch.

Bước 5: Nhận kết quả giao dịch

Bạn sẽ được quay về website của Đơn vị chấp nhận thẻ để nhận thông báo kết quả giao dịch (giao dịch thành công hoặc không thành công).

Kiến thức liên quan