HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN BẰNG THẺ NỘI ĐỊA OCEANBANK

A/ KÍCH HOẠT CHỨC NĂNG THANH TOÁN TRỰC TRUYẾN:

Đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng trực tuyến – Internet Banking tại quầy giao dịch của OceanBank.

Đăng nhập Tài khoản Internet Banking theo địa chỉ https://ib.oceanbank.vn/

B1: Chọn phần đăng ký thanh toán trực tuyến: (ở đây có 3 mục)

  • Đăng ký thanh toán qua tài khoản internetbanking
  • Đăng ký thanh toán qua tài khoản ATM
  • Đăng ký thanh toán qua số mobile (số điện thoại đã đăng ký sử dụng dịch vụ SMS_Banking của OJB)

 

 B2: Xác Minh Đăng ký Thanh Toán trực tuyến

B3: Yêu cầu xác thực số OTP

  • Nhập Mật khẩu đăng nhập (Mật khẩu đăng ký tài khoản Internet Banking)
  • Mật khẩu xác thực ( Gửi qua SMS với số điện thoại đã đăng ký dịch vụ Internet Banking)

B4: Nhận thông tin Xác Minh Đăng Ký Thanh Toán Trực Tuyến

B/ HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN:        

Bước 1: Chọn hàng hóa/ dịch vụ và chọn thanh toán bằng thẻ nội địa OceanBank:

Chọn hàng hóa/ dịch vụ cần mua, hoàn thành đơn đặt hàng, sau đó chọn thanh toán với Thẻ ATM nội địa. Tiếp đó, chọn biểu tượng OceanBank.

Bước 2: Nhập thông tin thẻ và xác thực tài khoản

Loại tài khoản: Thẻ ATM

Số thẻ (gồm 16 số, in trên mặt trước của thẻ) / Số tài khoản

Phương thức xác thực SMS

Bước 3: Xác thực chủ thẻ

  • Nhập mã OTP, Ocean Bank sẽ tự động gửi mã OTP qua SMS về số điện thoại đã đăng ký

            dịch vụ Internet Banking

  • Nhập Mật Khẩu ( Mật khẩu thanh toán trực tuyến)

B4: Nhận kết quả giao dịch

Ocean Bank sẽ gửi thông báo kết quả giao dịch cho bạn (chấp nhận hoặc từ chối).

 

 

Kiến thức liên quan