HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN BẰNG THẺ ATM NỘI ĐỊA CỦA VPBank

A/ KÍCH HOẠT CHỨC NĂNG THANH TOÁN TRỰC TRUYẾN:
Đăng ký sử dụng Internet Banking hoặc SMS Topup tại quầy giao dịch của VPBank.

B/ HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN:   

Bước 1: Chọn hàng hóa/ dịch vụ và chọn thanh toán bằng thẻ nội địa VPBank:

Chọn hàng hóa/ dịch vụ cần mua, hoàn thành đơn đặt hàng, sau đó chọn thanh toán với Thẻ ATM nội địa. Tiếp đó, chọn biểu tượng VPBank.

Bước 2: Nhập thông tin thẻ

Số thẻ/Số TK: bao gồm toàn bộ dãy số in nổi trên mặt thẻ ( không có khoảng trống)/Số tài khoản

Số điện thoại: số điện thoại đã đăng ký OTP hoặc SMS

Ngày phát hành: tháng/năm phát hành thẻ, được in nổi trên mặt thẻ

Tên in trên thẻ: Tên in nổi trên mặt thẻ

Nhấn “Tiếp tục” để thực hiện thanh toán.

Thông tin nhập yêu cầu chính xác và số dư tài khoản đủ để thanh toán.

Bước 3: Xác thực chủ thẻ bằng OTP (OneTime Password)

VPB sẽ gửi cho bạn mã xác thực OTP qua SMS về số điện thoại di động mà bạn đã đăng ký. Mã OTP là mật khẩu sử dụng 01 lần tương ứng với mỗi giao dịch thanh toán

Nhập mật khẩu OTP nhận được và nhấn “Thanh toán” để xác thực giao dịch.

Bước 4: Nhận kết quả giao dịch

Bạn sẽ được quay về website của Đơn vị chấp nhận thẻ để nhận thông báo kết quả giao dịch (giao dịch thành công hoặc không thành công).

Kiến thức liên quan