Email Hosting và ưu điểm

Email hosting là gì ?

Email hosting là một dịch vụ thư điện tử được cung cấp trên một hệ thống máy chủ chuyên biệt với những tính năng bảo mật cao. Khác với các dịch vụ Email miễn phí hay Email đi kèm theo hosting, các email được gửi đi từ hệ thống Email Hosting luôn được đánh giá với độ tin cậy cao giúp email luôn được gửi vào Inbox.

Ưu điểm khi sử dụng dịch vụ email hosting

1. Số lượng gửi ra lớn

2. Dung lượng Email lớn

3. Email gửi ra được gửi ngay tới inbox của các email server khác như Google, Webmail, Yahoo,…

4. Máy chủ hỗ trợ các bản ghi SPF/DKIM

5. Hỗ trợ chống viruts và Spam…

6. Không giới hạn băng thông sử dụng

Kiến thức liên quan