Duy trì tên miền

Câu hỏi 1. Tôi có thể thực hiện duy trì tên miền ở đâu?

Bạn thực hiện duy trì tên miền tại Nhà đăng ký tên miền ”.vn” hiện đang quản lý tên miền của mình. Để có được thông tin liên hệ của Nhà đăng ký quản lý tên miền, bạn có thể sử dụng hệ thống tra cứu thông tin tên miền .vn cung cấp bởi VNNIC tại địa chỉ whois.vn.

Câu hỏi 2. Có thể duy trì tối đa tên miền trong bao nhiêu năm?

Bạn có thể duy trì tên miền tối thiểu là 1 năm, tối đa tùy vào nhu cầu của bạn.

Câu hỏi 3. Khi tên miền chưa hết hạn thì có thể duy trì tên miền được không?

Tên miền của bạn chưa hết hạn bạn vẫn có thể liên hệ với Nhà đăng ký quản lý tên miền của mình để được tiếp tục gia hạn.

Câu hỏi 4. Khi tên miền hết hạn thì tôi có được đóng phí gia hạn cho tên miền nữa không?

Kể từ ngày tên miền hết hạn, bạn có thêm 35 ngày nữa để thực hiện đóng phí gia hạn cho tên miền. Sau khoảng thời gian này, tên miền sẽ bị thu hồi, bạn không thể đóng phí duy trì cho tên miền được nữa.

Câu hỏi 5. Nếu tôi không nộp phí duy trì thì lúc nào tên miền bị thu hồi?

Nếu bạn không nộp phí duy trì thì sau 35 ngày kể từ ngày hết hạn, tên miền sẽ được đưa vào trạng thái xử lý thu hồi. Sau khi xem xét thấy các tên miền bị thu hồi không thuộc các trường hợp vi phạm quy định đăng ký tên miền “.vn”, tên miền sẽ được đưa về trạng thái tự do để cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký sử dụng.

Câu hỏi 6. Tên miền của tôi bị tạm ngừng hoạt động khi hết hạn do chưa đóng phí duy trì, vậy sau khi đóng phí duy trì bao nhiêu lâu thì tên miền sẽ được hoạt động trở lại?

Khi NĐK thực hiện gia hạn cho tên miền của bạn thì trạng thái hoạt động của tên miền sẽ được khôi phục trong thời gian 30 phút. Tuy nhiên việc hoạt động ổn định của tên miền cần tối đa là 24 giờ.

Câu hỏi 7. Tôi đã đóng phí duy trì tên miền trong nhiều năm. Nay tôi không còn nhu cầu sử dụng tên miền nữa tôi có được hoàn lại phí duy trì tên miền đã đóng không? Vì sao?

Phí và lệ phí được áp dụng theo quy định của Nhà nước theo Pháp lệnh về Phí và lệ phí, mức cụ thể thực hiện theo Thông tư số 189/2010/TT-BTC ngày 24/11/2010 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia và địa chỉ Internet của Việt Nam. Do vậy, khi bạn đã thực hiện đóng phí duy trì cho tên miền nhưng không còn nhu cầu sử dụng thì bạn sẽ không được hoàn trả lại khoản phí này.

Câu hỏi 8. Khi tôi đóng phí duy trì thì thời gian hết hạn của tên miền được tính như thế nào? Có phải lại được tính từ thời điểm tôi đóng tiền hay không?

Ngày hết hạn mới của tên miền sẽ là ngày hết hạn hiện tại cộng thêm số năm tương ứng với số năm đã yêu cầu duy trì.

Câu hỏi 9. Tôi đã đóng phí duy trì tên miền abcd.vn 10 năm, tuy nhiên Công ty TNHH A (đại lý của Nhà đăng ký) chỉ thực hiện duy trì tên miền 5 năm dẫn đến khi hết 5 năm, tên miền tôi đã đăng ký bị thu hồi và bị một chủ thể khác (Ông Nguyễn Văn B) đăng ký sử dụng. Mong VNNIC giúp đỡ tôi các thủ tục để tôi đăng ký lại tên miền của mình?

Đối với trường hợp này của bạn VNNIC không thể can thiệp để hỗ trợ bạn lấy lại tên miền vì:
Việc đăng ký, sử dụng tên miền được thực hiện theo nguyên tắc “đăng ký trước được quyền sử dụng trước”. Do tên miền này chỉ được đại lý duy trì 5 năm và bạn không kiểm soát việc đó nên hết 5 năm tên miền sẽ bị thu hồi. Sau thời điểm này, việc Ông Nguyễn Văn B đăng ký, sử dụng tên miền khi tên miền đang ở trạng thái tự do là hoàn toàn phù hợp với thực tế và trình tự, thủ tục đăng ký tên miền quốc gia “.vn” hiện hành.
Vấn đề của bạn với Công ty TNHH A thuộc về lĩnh vực tranh chấp thương mại giữa hai bên, VNNIC không thể can thiệp giải quyết được. Một số lời khuyên dành cho bạn:
– Khi đăng ký, sử dụng tên miền “.vn” bạn hãy liên hệ với một trong số các Nhà đăng ký của VNNIC, trong trường hợp có bất cứ vấn đề gì liên quan đến quyền lợi chủ thể, Nhà đăng ký quản lý tên miền sẽ có trách nhiệm giải quyết.
– Sau khi đóng phí duy trì cho tên miền của mình, để xác thực số năm tên miền được duy trì là bao nhiêu năm, bạn lưu ý kiểm tra thông tin tại hệ thống tra cứu thông tin tên miền .vn để biết thông tin chi tiết. Trong trường hợp Nhà đăng ký không thực hiện gia hạn đúng số năm như bạn yêu cầu thì bạn liên hệ ngay với Nhà đăng ký đó để được giải quyết thích đáng, tránh trường hợp bị mất tên miền đáng tiếc như trên.

Kiến thức liên quan