CÀI MAIL TRÊN MÁY TÍNH MAC

Khuyến khích sử dụng chứng chỉ SSL khi cài mail trên MacOS

Bước 1 : Từ giao diện màn hình chính chọn System Preferences

 

Bước 2 : Chọn Internet Accounts

Bước 3 : Chọn Add other Account

Bước 4 : Chọn Mail Account

Nhập thông tin Name , Email Address , Pass sau đó bấm Sign in

Nhập thông tin Accoungt Type ( POP hoặc IMAP )

Tại mục Incomming và Outgoing Mailserver : mail.tenmien

Sau đó bấm Sign in

Xuất hiện thông báo là do Hosting mail chưa có chứng chỉ bảo mật SSL , để tiếp tục chon Continue

Nhấn OK để tiếp tục

Chọn Mail là ứng dụng để sử dụng acc mới tạo , bấm Done

Hoàn tất quá trình cài đặt mail

Tại đây ta có thể xóa hay cấu hình thêm 1 mail mới :

Bấm vào dấu công + là thêm 1 account mail mới

Bấm vào dấu trừ – là xóa 1 account mail

Để tiến hành gửi mail chọn New Message

Nhập thông tin mail cần gửi và nội dung , bạn có thể chọn file đính kèm , hình ảnh hay biểu tượng ở khung bên phải .Sau khi soạn xong bấm vào biểu tượng gửi mail

Trong trường hợp cần thay đổi thông tin tài khoản mail chọn Edit

Kiến thức liên quan