Hướng dẫn reset password tài khoản members

Bước 1 : Truy cập vào trang member.esc.vn , sau đó bấm Quên mật khẩu

Bước 2 : Nhập các thông tin như bên dưới

Mục 1: Nhập username account member của bạn

Mục 2: Nhập email account bạn nhập khi đăng ký account members

Mục 3 : Nhập dãy số ngẫu nhiên

Mục 4 :Cuối cùng Click vào Lấy lại mật khẩu và check mail trên Mục 2 để nhận lại thông tin tài khoản

Kiến thức liên quan