khuyen-mai-esc
Nhà đăng ký chính thức tên miền Việt Nam
HÀ NỘI Kinh doanh: (024) 39 42 68 96
TP.HCM Kinh doanh: (028) 62 94 48 08
24/7 Support
hotline-esc

DỊCH VỤ SAO LƯU DỮ LIỆU

Với dịch vụ sao lưu dữ liệu của ESC, dữ liệu trên từng gói hosting của Bạn sẽ được tự động sao lưu và copy ra một đĩa dự phòng an toàn trên một máy tính dự phòng khác. Điều này sẽ giúp Bạn giảm thiểu rất nhiều rủi ro về dữ liệu.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ sao lưu dữ liệu tại ESC:

1. Dung lượng sao lưu dữ liệu không ảnh hưởng đến không gian sử dụng (không tính vào không gian đang sử dụng hiện tại của khách hàng).

2. Cơ chế sao lưu dữ liệu linh hoạt, đa dạng:

a. Sao lưu dữ liệu hằng tháng: Lưu trữ trên máy chủ dự phòng tối đa 03 lần liên tiếp.

b. Sao lưu dữ liệu hằng tuần: Lưu trữ trên máy chủ dự phòng tối đa 04 lần liên tiếp.

c. Sao lưu dữ liệu hằng ngày: Lưu trữ trên máy chủ dự phòng tối đa 06 lần liên tiếp.

3. Ghi đĩa dữ liệu sao lưu khi có yêu cầu từ khách hàng.

4. Hệ thống server mạnh, đáp ứng được mọi yêu cầu sao lưu dữ liệu.

Khác biệt giữa sao lưu miễn phí và dịch vụ sao lưu dữ liệu:

1. Dịch vụ miễn phí chỉ áp dụng 1 bản sao lưu dữ liệu hằng tháng duy nhất trên chính máy chủ đang sử dụng.

2. Dịch vụ miễn phí tự động tính vào không gian đang sử dụng hiện tại của khách hàng.

Bảng giá dịch vụ

Tên gói Số tháng tối thiểu Đơn giá/tháng Tổng(VNĐ)
B100 12 5.400 64.800
S100 12 9.000 108.000
S200 12 14.400 172.800
P300 12 21.600 259.200
P500 12 27.000 324.000
P1000 12 36.000 432.000
P2000 12 54.000 2.592.000
P5000 12 63.000 2.592.000
P10000 12 108.000 2.592.000
P20000 12 216.000 2.592.000
P30000 12 324.000 3.888.000
P40000 12 432.000 432.000
P50000 12 540.000 6.480.000
Dịch vụ sao lưu dữ liệu
Vui lòng đánh giá
Đăng ký tên miền

Đăng ký tên miền

9.5/ 10 - 1000 Voting
LiveZilla Live Chat Software