DỊCH VỤ SAO LƯU DỮ LIỆU

Với dịch vụ sao lưu dữ liệu tại ESC, dữ liệu email website trên từng gói hosting của Bạn sẽ được tự động sao lưu và copy ra một đĩa dự phòng an toàn trên một máy tính dự phòng khác. Điều này sẽ giúp Bạn giảm thiểu rất nhiều rủi ro về dữ liệu.
Lợi ích khi sử dụng dịch vụ sao lưu dữ liệu tại ESC:
1. Dung lượng sao lưu backup dữ liệu không ảnh hưởng đến không gian sử dụng (không tính vào không gian đang sử dụng hiện tại của khách hàng).
2. Cơ chế sao lưu backup dữ liệu linh hoạt, đa dạng:
     a. Sao lưu dữ liệu hằng tháng: Lưu trữ trên máy chủ dự phòng tối đa 03 lần liên tiếp.
     b. Sao lưu dữ liệu hằng tuần: Lưu trữ trên máy chủ dự phòng tối đa 04 lần liên tiếp.
     c. Sao lưu dữ liệu hằng ngày: Lưu trữ trên máy chủ dự phòng tối đa 06 lần liên tiếp.
3. Ghi đĩa dữ liệu sao lưu khi có yêu cầu từ khách hàng.
4. Hệ thống server mạnh, đáp ứng được mọi yêu cầu sao lưu dữ liệu.
Khác biệt giữa sao lưu miễn phí và dịch vụ sao lưu dữ liệu:
1. Dịch vụ miễn phí chỉ áp dụng 1 bản sao lưu dữ liệu hằng tháng duy nhất trên chính máy chủ đang sử dụng.
2. Dịch vụ miễn phí tự động tính vào không gian đang sử dụng hiện tại của khách hàng.

Bảng giá dịch vụ

Tên gói
Số tháng tối thiểu
Đơn giá/tháng
Tổng(VNĐ)
B100
12
5.400
64.800
S100
12
9.000
108.000
S200
12
14.400
172.800
P300
12
21.600
259.200
P500
12
27.000
324.000
P1000
12
36.000
432.000
P2000
12
54.000
648.000
P5000
12
63.000
756.000
P10000
12
108.000
1.296.000
P20000
12
216.000
2.592.000
P30000
12
324.000
3.888.000
P40000
12
432.000
5.184.000
P50000
12
540.000
6.480.000
Điện thoại
Zalo
Tin nhắn
Tin nhắn
Điện thoại