Hướng dẫn cài mail trên Iphone

Trong bài này bộ phận kỹ thuật sẽ hướng dẫn cách cài mail trên điện thoại Iphone , các bạn lưu ý khi cài mail trên thiết bị của Apple ( Iphone , Ipad , các dòng Macbook…) thì server mail của bạn phải có chứng chỉ SSL

Bước 1 : Từ màn hình chính chọn Setting

Bước 2 : Chọn Mail

Bước 3: Chọn Tài khoản

Bước 4 : Chọn Thêm tài khoản

Bước 5 : Chọn Khác

Bước 6 : Chọn Thêm tài khoản Mail

Bước 7 : Nhập thông tin tài khoản

1 Nhập các thông tin user , mật khẩu …

2 Bấm Tiếp ( Next ) để qua bước tiếp theo

Bước 8 : Chọn giao thức cài mail và nhập các thông số máy chủ

1 Chọn IMAP hoặc POP

2 Nhập thông tin máy chủ thư đến ( Incomming )

3 Nhập thông tin máy chủ thư đi ( SMTP )

4 Bấm Tiếp ( Next ) để qua bước tiếp theo

Sau khi hoàn tất kiểm tra trong mục Mail sẽ có tài khoản mới tạo

Kiến thức liên quan