Cài đặt Gmail ( giao thức IMAP ) thông qua các nền tảng email khác

Thiết lập IMAP và thay đổi chế độ cài đặt SMTP để đọc thư Gmail trong các ứng dụng thư khác, chẳng hạn như Microsoft Outlook và Apple Mail. Khi sử dụng IMAP, bạn có thể đọc thư Gmail trên nhiều thiết bị và thư được đồng bộ hóa trong thời gian thực

Quan trọng: Để tránh bị khóa tài khoản tạm thời, hãy đảm bảo rằng bạn không vượt quá 2500 MB mỗi ngày đối với lưu lượng tải xuống qua IMAP và 500 MB mỗi ngày đối với lưu lượng tải lên qua IMAP.

Bước 1: Kiểm tra để đảm bảo rằng bạn đã bật IMAP

  1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
  2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Cài đặt  Xem tất cả chế độ cài đặt.
  3. Trong mục “Truy cập IMAP”, hãy chọn Bật IMAP.
  4. Nhấp vào Lưu thay đổi.

Bước 2: Thay đổi SMTP và các chế độ cài đặt khác trong chương trình email khách

Sử dụng bảng bên dưới để cập nhật thông tin chính xác cho ứng dụng của bạn. Để được trợ giúp cập nhật các tùy chọn cài đặt, hãy truy cập Trung tâm trợ giúp của ứng dụng email để tìm hướng dẫn về cách thiết lập IMAP.

   Máy chủ thư đến (IMAP)
 imap.gmail.com 

Yêu cầu SSL: Có

Cổng: 993

   Máy chủ thư đi (SMTP)
 smtp.gmail.com 

Yêu cầu SSL: Có

Yêu cầu TLS: Có (nếu có)

Yêu cầu xác thực: Có

Cổng cho SSL: 465

Cổng cho TLS/STARTTLS: 587

   Tên đầy đủ hoặc Tên hiển thị
Tên bạn
Tên tài khoản, Tên người dùng hoặc Địa chỉ email
Địa chỉ email đầy đủ của bạn
Mật khẩu
Mật khẩu Gmail của bạn

Kiến thức liên quan