Hướng dẫn kiểm tra thông tin tên miền

Hướng dẫn kiểm tra thông tin tên miền

[B1]: Kiểm tra xem tên miền của bạn đang sử dụng cặp name server ở đâu?

Bạn vào đường link sau: http://whois.net.vn/

kt

 

Mục 1: nhập vào Tên_miền_của_bạn ( Lưu ý: trước dấu chấm ) vd: ta có tên miền ESC.VN thì bạn nhập ESC vào mục 1. Click vào mũi tên ở mục 2 sẽ xuất hiện list danh sách ta chọn VN( là phần đuôi tên miền sau dấu chấm )

Mục 3: click vào kiểm tra tên miền của bạn sẽ xuất hiện ở mục 4

Mục 4: Click vào [đã đăng ký] để xem thông tin về tên miền của bạn

[B2]: Sau khi click vào [đã đăng ký] mục 4 B1 sẽ xuất hiện cửa sổ bên dưới:

Bạn chỉ cần chú ý 2 mục đã được đánh dấu trong hình

Mục 1: Là cặp name server mà tên miền của bạn đang sử dụng ( mục này rất quan trọng khi bạn cần trỏ dns đến hosting )

Mục 2: Ngày hết hạn của tên miền

kt002

Video hướng dẫn xem thông tin tên miền và change Nameserver

 

Kiến thức liên quan