khuyen-mai-esc
Nhà đăng ký chính thức tên miền Việt Nam
HÀ NỘI Kinh doanh: (04) 39 42 68 96
TP.HCM Kinh doanh: (08) 629 44 808
24/7 Support
hotline-esc

Hướng dẫn cấu hình tự động trả lời

[B1]: Đăng nhập vào trang quản trị Click [Autoresponders]

Autoresponders1

[B2]: Click [Create New Autoresponder]

Autoresponders2

[B3]:

[Mục 1]: Nhập tên_email_account@tên_miền_của_bạn ( Đây là email bạn dùng để trả lời ).

[Mục 2]: Nhập nội dung trả lời tự động

[Mục 3]: Click [Create] để hoàn tất

Autoresponders3

Rate this post
Đăng ký tên miền

Đăng ký tên miền

9.5/ 10 - 1000 Voting
ESC Live Help
logo