khuyen-mai-esc
Nhà đăng ký chính thức tên miền Việt Nam
HÀ NỘI Kinh doanh: (024) 39 42 68 96
TP.HCM Kinh doanh: (028) 629 44 808
24/7 Support
hotline-esc

Hướng dẫn dùng File Manager trong DirectAdmin

[B1]: Click vào [Files] để vào phần quản trị Files manager

File-manager

Chỉnh sửa 1 File

[B1] Đến file cần chỉnh sửa click [Edit]

File-manager1
[B2]

[Mục 1] Sửa nội dung ở đây

[Mục 2] Bạn có thể xem file vừa sửa dưới dạng html

[Mục 3] Click [Save as] để lưu lại những gì đã chỉnh sửa

File-manager3Thay đổi tên của file hoặc thư mục

[B1] Click [Rename]

File-manager4[B2]

[Mục 1] Nhập tên file cần sửa thành

[Mục 2] Click [Rename] để hoàn tất

File-manager5

Copy File hoặc thư mục (Chức năng này tương tự nhân bản file)

[B1] Chọn đến file cần copy click [Copy]

File-manager6[B2] Nhập tên file muốn copy thành

File-manager7

Nén File hoặc thư mục

[B1]

[Mục 1] check vào những thư mục hoặc file cần nén

[Mục 2] Click [Add to Clipboard] để lưu lại vào clipboard

[Mục 3] Nhập tên file được nén thành

[Mục 4] Click [Create] để nén file

File-manager8Giải nén một file nén (zip, tar, tar.gz)

[B1]: Chọn đến file cần giải nén click [Extract]

File-manager9[B2]

[Mục 1] Đường dẫn của thư mục giải nén

[Mục 2] Click [Extract]

File-manager10Phân quyền cho một file hoặc thư mục

[B1] Check vào các file or thư mục cần phân quyền

[B2] Phân quyền (lưu ý: phân quyền bằn số)

777: Full quyền (Đọc, ghi, thực thi/ truy cập)

755: root(full quyền), User: đọc, thực thi/ truy cập, Other: đọc, thực thi/ truy cập

[B3] Click [set Permission] để set quyền cho các thư mục đã chọn

[B4] Nếu đúng các quyền sẽ thay đổi ở đây

File-manager11Reset lại chủ sở hữu (Owner) của file or folder

[B1] Chọn file hoặc folder cần reset

[B2] Click [Reset Owner]

[B3] Sau khi reset thông tin user sẽ thay đổi

File-manager12

Copy, move nhiều file hoặc thư mục

[B1] Check vào các file hoặc thư mục cần copy hoặc move
[B2] Click vào [Add to Clipboard]

File-manager13[B3] Di chuyển đến thư mục đích
[B4] Click vào [Copy Clipboard Files here]
[B5] Thành công

File-manager14Move cũng làm tương tự nhưng click vào [Move Clipboard Files here]

Hướng dẫn dùng File Manager trong DirectAdmin
Rate this post
Đăng ký tên miền

Đăng ký tên miền

9.5/ 10 - 1000 Voting
ESC Live Help
logo