khuyen-mai-esc
Nhà đăng ký chính thức tên miền Việt Nam
HÀ NỘI Kinh doanh: (024) 39 42 68 96
TP.HCM Kinh doanh: (028) 629 44 808
24/7 Support
hotline-esc

Hướng dẫn cấu hình catch-all email

Catch-all email giúp mail box của bạn nhận tất cả các mail dù địa chỉ nhận không đúng hoặc không tồn tại.
Vd: khi nhân viên A gửi mail đến support@esc.vn nhưng lại gõ nhầm là suport@esc.vn thì nhờ chức năng catch-all email được cấu hình trên hosting esc dù nhân viên A gõ sai vẫn gửi đến được support@esc.vn

[B1] Đăng nhập vào trang quản trị

[B2] Click [Catch-All E-mail]

catch-all1[B3]

[Mục 1]: Fail Gửi về cho người gửi mail thông báo địa chỉ người nhận không tồn tại

[Mục 2]: Ignore Email sẽ bị drop và sẽ không có thông báo cho người gửi

[Mục 3]: Address Nhập email account nhận vào (email account này sẽ nhận tất cả các mail gửi sai

[Mục 4]: Click [Update]

catch-all2

Hướng dẫn cấu hình catch-all email
Rate this post
Đăng ký tên miền

Đăng ký tên miền

9.5/ 10 - 1000 Voting
ESC Live Help
logo