khuyen-mai-esc
Nhà đăng ký chính thức tên miền Việt Nam
HÀ NỘI Kinh doanh: (024) 39 42 68 96
TP.HCM Kinh doanh: (028) 62 94 48 08
24/7 Support
hotline-esc

Cài đặt ClamAV và các option cơ bản

ClamAV là ứng dụng quét virus trên CENTOS

1. — Cài đặt gói EPEL để lấy dữ liệu CLAMAV từ thư viện —

# yum install epel-release

2. — Download và cài đặt CLAMAV —

# yum install -y clamav clamd

3. — Start dịch vụ CLAMAV —

# /etc/init.d/clamd start
# chkconfig clamd on

4. — Cập nhật cơ sở dữ liệu virus —

# freshcalm

5. — Tiến hành quét virus cả server —

clamscan -r /

6. — Quét và in ra file log —

clamscan -ri / -l /root/scan_av_log.txt

7. — Quét và xóa file bị nhiễm —

clamscan -ri /home/admin –remove

-ri : quét cả thư mục con và cha, trong quá trình quét sẽ output các file bị cho là nhiễm mã độc

/home/admin: quét thư mục admin

–remove: xóa luôn các file bị cho là nhiễm mã độc

==> Một số option hay dùng:
infected or -i : chỉ in output các file bị cho là nhiễm mã độc
recursive or -r : scan cả các thư mục hay file phía trong thư mục cha
remove=[yes/no] : xóa luôn các file bị nhiễm mã độc tìm thấy
no-summary : không in ra nội dung tổng kết
log=/file.log : ghi log scan vào file cụ thể
mv=/path : di chuyển tất cả các file bị nghi là nhiễm mã độc đến thư mục khác

Cài đặt ClamAV và các option cơ bản
Vui lòng đánh giá
Đăng ký tên miền

Đăng ký tên miền

9.5/ 10 - 1000 Voting
LiveZilla Live Chat Software
Có thể bạn quan tâm
Do hàm sendmail() của PHP khi gửi mail không cần…