khuyen-mai-esc
Nhà đăng ký chính thức tên miền Việt Nam
HÀ NỘI Kinh doanh: (04) 39 42 68 96
TP.HCM Kinh doanh: (08) 629 44 808
24/7 Support
hotline-esc

Hướng dẫn tạo email account

[B1]: Đăng nhập vào trang quản trị hosting: http://tên_miền_của_bạn:8777

[B2]: Click [Email Accounts]

huong_dan_tao_email_account[B3]: Click [Create mail account].

huong_dan_tao_email_account_2[B4]:
[Mục1]: Nhập tên email account lưu ý: không bao gồm phần @tên_miền_của_bạn
[Mục2]: Bạn nhập password cho email account
[Mục3]: Dung lượng hôp thư lưu trữ của email account
[Mục4]: Giới hạn số lần gửi trong 1 giờ

huong_dan_tao_email_account_3

[B5]: Sau khi cấu hình xong Click [Create] để tạo email account.

[B6]: Sau khi tạo xong bạn Click vào [Webmail] để kiểm tra

huong_dan_tao_email_account_4

[B7]: Tiến hành đăng nhập bằng email account vừa tạo gửi nhận để test

huong_dan_tao_email_account_5

Rate this post
Đăng ký tên miền

Đăng ký tên miền

9.5/ 10 - 1000 Voting
ESC Live Help
logo