khuyen-mai-esc
Nhà đăng ký chính thức tên miền Việt Nam
HÀ NỘI Kinh doanh: (04) 39 42 68 96
TP.HCM Kinh doanh: (08) 629 44 808
24/7 Support
hotline-esc

Hướng dẫn Backup and Restore VPS

First Hướng dẫn Backup and Restore VPS

Backup Hướng dẫn Backup and Restore VPS

Sau khi tạo được Backup theo lịch sẽ có bảng này ( cuối trang ):

KQ Hướng dẫn Backup and Restore VPS

Sau khi đã có bản Backup bạn có thể Restore khi cần thiết và dưới đây là hướng dẫn ( giữa trang ):

restore Hướng dẫn Backup and Restore VPS

 

 

Rate this post
Đăng ký tên miền

Đăng ký tên miền

9.5/ 10 - 1000 Voting
ESC Live Help
logo