khuyen-mai-esc
Nhà đăng ký chính thức tên miền Việt Nam
HÀ NỘI Kinh doanh: (04) 39 42 68 96
TP.HCM Kinh doanh: (08) 629 44 808
24/7 Support
hotline-esc

Tạo trang quản trị DNS riêng

Hướng dẫn tạo trang quản trị DNS riêng

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập vào trang quản trị dns bằng tài khoản, nếu bạn đăng nhập bằng tên miền thì option để tạo trang quản trị DNS sẽ không hiển thị. Và chỉ khi bạn là đại lý của ESC mới có thể truy cập vào trang dns bằng tài khoản.

Đầu tiên chúng ta đăng nhập vào trang quản trị dns bằng tài khoản, Nếu bạn chưa biết cách đăng nhập bằng tài khoản Click here

[B1]: Click vào menu [Tài khoản].

trang_quan_tri_dns Tạo trang quản trị DNS riêng
[B2] : Chọn [Tạo trang quản trị riêng cho mình]
trang_quan_tri_dns_2 Tạo trang quản trị DNS riêng
[B3]:
[Mục 1]: Nội dung bạn nhập sẽ hiển thị ở [B4] [Mục 1]
[Mục 2]: Nội dung bạn nhập sẽ hiển thị ở [B4] [Mục 2]
[Mục 3]: Nội dung bạn nhập sẽ hiển thị ở [B4] [Mục 3]
[Mục 4]: Nội dung bạn nhập sẽ hiển thị ở [B4] [Mục 4]
[Mục 5]: Click [Submit]

trang_quan_tri_dns002 Tạo trang quản trị DNS riêng
trang_quan_tri_dns003 Tạo trang quản trị DNS riêng

trang_quan_tri_dns004 Tạo trang quản trị DNS riêng

[B4]: Nếu hoàn thành các bước trên bạn sẽ được giao diện như hình dưới
trang_quan_tri_dns000 Tạo trang quản trị DNS riêng

Rate this post
Đăng ký tên miền

Đăng ký tên miền

9.5/ 10 - 1000 Voting
ESC Live Help
logo