khuyen-mai-esc
Nhà đăng ký chính thức tên miền Việt Nam
HÀ NỘI Kinh doanh: (024) 39 42 68 96
TP.HCM Kinh doanh: (028) 629 44 808
24/7 Support
hotline-esc

Hướng dẫn cấu hình email Forwarders

Khi có nhiều địa chỉ email cùng lúc, việc kiểm tra tất cả các hộp thư mỗi ngày sẽ mất khá nhiều thời gian. Trong trường hợp này bạn có thể tạo email forwarder trên hosting để tất cả email gởi tới mail của bạn trên hosting sẽ được chuyển tiếp về địa chỉ email chính, tránh việc phải kiểm tra nhiều email mỗi ngày.

Bạn muốn kiểm soát các mail nhận trong công ty. Bạn có thể cấu hình email Forwarders để các email account trong hệ thống khi nhận được mail đều gửi đến mail admin của bạn một bản copy.

[B1]: Đăng nhập vào trang quản trị Click [Forwarders]

Forwarders1

[B2]: Click [Create new E-mail Forwarders]

Forwarders2

[B3]:

[Mục 1]: Nhập email nguồn ( email này khi nhận được mail sẽ gửi 1 bản copy đến email ở [Mục 2])

[Mục 2]: Nhập email đích ( email này sẽ là email nhận được bản copy )
Lưu ý: ở [Mục 2] nhập đầy đủ email account vd: tên_email@tên_miền_của_bạn

[Mục 3]: Create để tạo mới

Forwarders3

Hướng dẫn cấu hình email Forwarders
Vui lòng đánh giá
Đăng ký tên miền

Đăng ký tên miền

9.5/ 10 - 1000 Voting
ESC Live Help