khuyen-mai-esc
Nhà đăng ký chính thức tên miền Việt Nam
HÀ NỘI Kinh doanh: (04) 39 42 68 96
TP.HCM Kinh doanh: (08) 629 44 808
24/7 Support
hotline-esc

Hướng dẫn backup sao lưu dữ liệu

[B1] : Đăng nhập trang quản trị hệ thống Click [Create/Restore Backups]

backup Hướng dẫn backup sao lưu dữ liệu
[B2] : Lưu ý check hết các mục rồi Click [Create Backup]

backup2 Hướng dẫn backup sao lưu dữ liệu
[B3] : Dưới đây là giao diện đăng ký thành công Click [Home] để trở về giao diện quản trị

backup3 Hướng dẫn backup sao lưu dữ liệu
[B4]: Click vào [File] để đi đến file backup và download về máy tính cá nhân

backup4 Hướng dẫn backup sao lưu dữ liệu
[B5]: Click vào Folder [backups]

backup5 Hướng dẫn backup sao lưu dữ liệu
[B6]: Dưới đây là file .tar.gz là file backup đã nén bạn click vào để download về máy tính cá nhân để lưu trữ
backup6 Hướng dẫn backup sao lưu dữ liệu

Rate this post
Đăng ký tên miền

Đăng ký tên miền

9.5/ 10 - 1000 Voting
ESC Live Help
logo