khuyen-mai-esc
Nhà đăng ký chính thức tên miền Việt Nam
HÀ NỘIKinh doanh: (024) 39 42 68 96
TP.HCMKinh doanh: (028) 62 94 48 08
24/7Support

Đề xuất giảm lệ phí đăng ký tên miền quốc gia “.vn”

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ Internet, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” và lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ Internet (IP).

 

Hiện nay, lệ phí đăng ký sử dụng và duy trì tên miền quốc gia .vn đang được thực hiện theo Thông tư 208/2016/TT-BTC.

 

Tuy nhiên, sau 05 năm đưa vào áp dụng, trong bối cảnh cải cách hành chính, yếu tố thị trường, công nghệ kỹ thuật thay đổi, ảnh hưởng của Covid-19… nên mức lệ phí đăng ký sử dụng tên miền .vn cũng cần thiết được sửa đổi, bổ sung.

 

                                       Hình 1.1: Tên miền quốc gia Việt Nam

 

Cụ thể, dự thảo đề xuất giảm 50% lệ phí đăng ký đối với nhóm tên miền chiếm tỷ trọng đăng ký mới 95% (gồm .vn, com.vn, net.vn, biz.vn), giảm từ mức 200.000 đồng hiện tại xuống 100.000 đồng.

 

Đối với nhóm tên miền theo địa giới hành chính (tên địa danh, ví dụ: hanoi.vn) và chiếm tỷ trọng đăng ký mới thấp khoảng 4,5% gồm Edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn đề xuất giảm 58% lệ phí đăng ký từ mức 120.000 hiên tại xuống 50.000 đồng.

 

Đối với nhóm tên miền chiếm tỷ trọng đăng ký mới chưa đến 1% và có xu hướng giảm tiếp gồm info.vn, pro.vn sẽ giảm lệ phí đăng ký 91,6% từ mức 120.000 đồng xuống 10.000 đồng, name.vn giảm 66,7% từ 30.000 đồng xuống 10.000 đồng.

 

Bên cạnh đó, đối với các nhóm tên miền còn tiềm năng như pro.vn, info.vn, org.vn, edu.vn,… điều chỉnh giảm mức thu phí duy trì (từ 33-66%) nhằm tái sinh không gian tên miền hiện tại qua việc kích cầu đăng ký, sử dụng.

 

Thực tế hiện nay chi phí năm đầu đối với tên miền “.vn” có khoản lệ phí cao hơn tên miền quốc tế khoảng 3-3,5 lần. Việc giảm lệ phí nhằm tăng sức thu hút khách hàng năm thứ nhất so với tên miền quốc tế.

Contact Me on Zalo