Hướng dẫn tạo mã CSR từ hosting Directadmin ESC

[Bước 1]: Quý khách đăng nhập bằng quyền user hosting

[Bước 2]: Quý khách vào theo đường dẫn sau: Advanced Features -> SSL Certificates

[Bước 3]Tạo Public key (CSR)

Click vào Create A Certificate Request và tiến hành khai báo thông tin tạo CSR

  • 2 Letter Country Code: chọn tên quốc gia.
  • State/Province: điền tên tỉnh/thành phố.
  • City: điền tên thành phố.
  • Company: điền tên tổ chức, công ty bằng tiếng Anh, giống y như trong giấy phép ĐKKD (nếu có).
  • Company Division: điền tên đơn vị tổ chức.
  • Common Name: điền vào tên miền chính của chứng chỉ số (chỉ nhập một tên miền đầy đủ điều kiện (FQDN – Fully qualified domain name), ví dụ: www.esc.vnmail.esc.vn, …).
  • Email: điền thông tin email quản trị tên miền dựa theo thông tin Whois (thông thường là admin@…).
  • Key Size (bits): luôn chọn giá trị > 2048 bits.
  • Certificate Type: luôn chọn giá trị > SHA256.

Sau khi đã điền thông tin CSR quý khách tiến hành Save.

[Bước 4]: Sau khi CSR đã được tạo xong, quý khách cần lưu trữ đoạn text này thật an toàn tại máy tính cá nhân để có thể cài đặt chứng thư số SSL sau khi nhận được từ CA.

[Bước 5]: Sau khi đăng ký xong quý khách có thể tra cứu mã CSR tại sslshopper.com.

[Bước 6]: Qúy khách vui lòng gửi tập tin CSR này cho ESC để đăng ký SSL, hoặc dán vào mục CSR trong mẫu đăng ký trực tuyến tại member ESC.

Kiến thức liên quan