Hướng dẫn đăng ký SSL trên member ESC

[Bước 1]: Quý khách vào trang https://member.esc.vn

[Bước 2]: Quý khách vui lòng đăng nhập User và Password quý khách đã tạo từ trước.

[Bước 3]: Quý khách tham khảo gói dịch vụ SSL bằng đường link sau: https://esc.vn/chung-chi-so-ssl/

[Bước 4]: Sau khi tham khảo gói dịch vụ SSL nào cần mua quý khách tiến hành đăng ký SSL

[Bước 4]: Nhập thông tin theo biểu mẫu

(1): Quý khách chọn loại SSL mà quý khách muốn tạo cho tên miền của mình.

(2): Quý khách điền tên miền quý khách muốn tạo SSL.

Nếu quý khách chưa có tên miền, quý khách có thể tham khảo bảng giá tên miền tại ESC.

(3): Quý khách chọn thời gian duy trì SSL cho tên miền.

(4): Quý khách chọn hệ thống cài đặt SSL (linux hoặc windows).

(5): Quý khách vui lòng điền code CSR quý khách đã tạo từ trước: Hướng dẫn tạo mã CSR từ hosting Directadmin ESC

(6): Quý khách điền thông tin đăng ký SSL theo from.

(7): Tiến hành Đăng Ký.

Đăng ký thành công.

Kiến thức liên quan