khuyen-mai-esc
Nhà đăng ký chính thức tên miền Việt Nam
HÀ NỘI Kinh doanh: (04) 39 42 68 96
TP.HCM Kinh doanh: (08) 629 44 808
24/7 Support
hotline-esc

Hướng dẫn tạo mail trên IOS

B1: Chọn mục mail:

B1-1 Hướng dẫn tạo mail trên IOS

B2: Thêm tài khoản sử dụng:

B2-1 Hướng dẫn tạo mail trên IOS

B3: Chọn Other để thêm thủ công:

B3-1 Hướng dẫn tạo mail trên IOS

B4: Chọn Add mail account:

B4-1 Hướng dẫn tạo mail trên IOS

B5: Nhập thông tin:

B5-1 Hướng dẫn tạo mail trên IOS

B6: Chọn giao thức sử dụng và nhập thông tin server (lưu ý nhập full địa chỉ email, xem thêm Sự khác nhau giữa IMAP và POP3)

B6-1 Hướng dẫn tạo mail trên IOS

B7: Bạn nên đảm bảo thực hiện theo hình:

B7-1 Hướng dẫn tạo mail trên IOS

B8: Chọn Save
B8-1 Hướng dẫn tạo mail trên IOS

B9: Hoàn tất và kiểm tra:

B9-1 Hướng dẫn tạo mail trên IOS

Rate this post
Đăng ký tên miền

Đăng ký tên miền

9.5/ 10 - 1000 Voting
ESC Live Help
logo