khuyen-mai-esc
Nhà đăng ký chính thức tên miền Việt Nam
HÀ NỘI Kinh doanh: (024) 39 42 68 96
TP.HCM Kinh doanh: (028) 629 44 808
24/7 Support
hotline-esc

Hướng dẫn reset password account members

[B1]: Đăng nhập vào trang member.esc.vn
[B2]: Click vào [Quên mật khẩu]

reset-pass-members
[B3]:
[Mục 1]: Nhập username account member của bạn
[Mục 2]: Nhập email account bạn nhập khi đăng ký account members
Cuối cùng Click vào [Lấy lại mật khẩu] và check mail trên [Mục 2] để nhận lại thông tin tài khoản

reset-pass-members2

Hướng dẫn reset password account members
Vui lòng đánh giá
Đăng ký tên miền

Đăng ký tên miền

9.5/ 10 - 1000 Voting
ESC Live Help