khuyen-mai-esc
Nhà đăng ký chính thức tên miền Việt Nam
HÀ NỘI Kinh doanh: (04) 39 42 68 96
TP.HCM Kinh doanh: (08) 629 44 808
24/7 Support
hotline-esc

Hướng dẫn tạo SubDomain

Subdomain là gì?

Domain chính của bạn là tên_miền_của_bạn

Vd:esc.vn

Vậy subdomain sẽ là tên_subdomain.tên_miền_của_bạn

Vd:demo.esc.vn

Khi ta nhập subdomain vào thanh địa chỉ trên trình duyệt thì ta sẽ thấy nội dung của trang subdomain

[B1]: Đăng nhâp vào trang quản trị hosting click [Subdomain Management]
sub_domain1 Hướng dẫn tạo SubDomain
[B2]:

[Mục 1]: Nhâp subdomain của bạn

[Mục 2]: Click Create để tạo

sub_domain2 Hướng dẫn tạo SubDomain[B3]: Click vào [File]

sub_domain3 Hướng dẫn tạo SubDomain

[B4]: Chọn [Public_html]

sub_domain4 Hướng dẫn tạo SubDomain

[B5]: Ở đây bạn sẽ thấy thư mục với tên là tên subdomain bạn vừa tạo

sub_domain5 Hướng dẫn tạo SubDomain[B6]: Đây là nơi bạn có thể upload source website cho subdomain của bạn

sub_domain6 Hướng dẫn tạo SubDomain

Rate this post
Đăng ký tên miền

Đăng ký tên miền

9.5/ 10 - 1000 Voting
ESC Live Help
logo