khuyen-mai-esc
Nhà đăng ký chính thức tên miền Việt Nam
HÀ NỘIKinh doanh: (024) 39 42 68 96
TP.HCMKinh doanh: (028) 62 94 48 08
24/7Support

50 tên miền .vn sẽ được đấu giá trong năm 2022

Dự kiến 50 tên miền .vn sẽ được tổ chức đấu giá trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến trong các tháng 10 – 11/2022.

 

Danh mục 50 tên miền “.vn” đấu giá năm 2022

 

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã ban hành Quyết định 643/QĐ-BTTTT Ban hành Danh mục tên miền .vn đấu giá năm 2022 và Quyết định số 644/QĐ-BTTTT về Ban hành Kế hoạch tổ chức đấu giá tên miền .vn năm 2022.

 

Theo đó, tổng số tên miền .vn sẽ đấu giá trong năm 2022 là 50 tên miền. Cụ thể: Tên miền cấp 2.vn dùng riêng có một ký tự là số 1.vn ,2.vn, 8.vn. Tên miền cấp 2.vn dùng riêng có một ký tự là chữ i.vn, s.vn, a.vn. Tên miền cấp 2.vn dùng riêng có hai ký tự số là 01.vn, 05.vn, 10.vn, 20.vn, 33.vn, 44.vn, 66.vn, 72.vn, 89.vn, 99.vn.

 

Tên miền cấp 2.vn dùng riêng có hai ký tự chữ là aa.vn, ba.vn, ck.vn, dj.vn, ec.vn, fa.vn, ge.vn, hc.vn, ic.vn, jd.vn, kc.vn, lg.vn, mk.vn, nc.vn, ok.vn, pa.vn, sh.vn, ss.vn, ta.vn, tp.vn, tp.vn, us.vn, vj.vn, vt.vn, xe.vn. Tên miền cấp 2.vn dùng riêng có hai ký tự chữ và số là 3a.vn, 3n.vn, 4t.vn, 5s.vn, 6p.vn. Tên miền cấp 2.vn dùng riêng có 2 ký tự số và chữ là e1.vn, f5.vn, g9.vn, q2.vn, z3.vn.

 

Bộ Thông tin và Truyền thông giao Trung tâm Internet Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tổ chức đấu giá tên miền .vn và xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt Kế hoạch tổ chức đấu giá tên miền .vn năm 2022.

 

Theo Quyết định số 644/QĐ-BTTT, việc đấu giá tên miền .vn được thực hiện theo hình thức đấu giá trực tuyến tuân thủ các quy định của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

 

Theo kế hoạch, các cuộc đấu giá tên miền .vn năm 2022 dự kiến được tổ chức trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến trong các tháng 10 và 11/2022. Người trúng đấu giá được hệ thống thông tin đấu giá trực tuyến ghi nhận tại thời điểm kết thúc việc trả giá. Việc công bố người trúng đấu giá trên hệ thống thông tin đấu giá trực tuyến được thực hiện ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

Contact Me on Zalo