khuyen-mai-esc
Nhà đăng ký chính thức tên miền Việt Nam
HÀ NỘIKinh doanh: (024) 39 42 68 96
TP.HCMKinh doanh: (028) 62 94 48 08
24/7Support

Your Page Description is the First Line that People Read After

Nội dung-Loại: text / html;
charset = “us-ascii”

Mô tả trang của bạn là Ấn tượng đầu tiên của bạn

Email Thành viên Kết quả Tìm kiếm Hoạt động

Mô tả Trang của bạn là ấn tượng đầu tiên mà Người tìm kiếm trên Internet nhận được sau khi đọc Tiêu đề trang của bạn trên trang kết quả của công cụ tìm kiếm. Nhiều người trong số những người tìm kiếm trên Web này sẽ quyết định có nhấp vào trang web của bạn hay không dựa trên mô tả trang của bạn. Hầu hết các công cụ tìm kiếm, bao gồm cả Kết quả Tìm kiếm Hoạt động, sử dụng thẻ Meta Description cho mô tả của trang Web.

Để xem thẻ Mô tả Meta của trang Web của bạn, hãy truy cập Tìm kiếm URL và sau đó nhấp vào nút Tìm kiếm.

Thẻ Meta Description cũng được sử dụng để lập chỉ mục trang web của bạn với hầu hết các công cụ tìm kiếm chính.

Vì những lý do này, hãy đảm bảo rằng thẻ Meta Description của bạn mang tính mô tả, độc đáo, rõ ràng, ngắn gọn và chứa các từ khóa mà mọi người sử dụng khi họ đang tìm kiếm trang web của bạn. Không sử dụng ví dụ, “Đây là Trang chủ của Công ty XYZ”. Đây không phải là mô tả cũng không phải là duy nhất. Ngoài ra, hãy sử dụng các mô tả khác nhau cho các trang khác nhau. Điều này sẽ cho phép kết quả của bạn là duy nhất trong trang kết quả nếu nhiều trang từ trang web của bạn được hiển thị cùng nhau.

Để xem thẻ Mô tả Meta của trang web mà Kết quả Tìm kiếm Hoạt động sẽ hiển thị cho trang của bạn, hãy truy cập trang Tìm kiếm URL và tìm kiếm trang web mà bạn đã gửi đến Kết quả Tìm kiếm Hoạt động để lập chỉ mục.

Truy cập Trang Giới thiệu của chúng tôi để biết thêm thông tin về Công nghệ Xếp hạng mới của ASR.

Liên kết Nổi bật:
Nhấp vào Liên kết Nổi bật sau và ASR sẽ thêm Điểm ASR bổ sung vào tài khoản của bạn.
Trang chủ ASR

Truy cập Quản lý các trang web của bạn để quản lý tất cả các lần gửi trang web khác của bạn. (Xem thông tin đăng nhập của bạn bên dưới.)

Trang web sau đây đã được gửi vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 3 năm 2014 cho ActiveSearchResults:
http://esc.vn

Thêm các liên kết ngược trên trang web của bạn trỏ đến ActiveSearchResults và ASR sẽ xếp hạng trang web của bạn cao hơn khi Trình kiểm tra liên kết ngược của ASR tìm thấy chúng.
Đăng nhập và thêm, chỉnh sửa hoặc xóa các liên kết ngược của bạn tới Công cụ Tìm kiếm ActiveSearchResults.

Thông tin Đăng nhập của bạn như sau:
– Tên Đăng nhập: webmaster@esc.vn
– Mật khẩu: (Lấy mật khẩu của bạn.)

Cảm ơn bạn,
Nhóm hỗ trợ kết quả tìm kiếm đang hoạt động
Vui lòng trả lời tới support@activesearchresults.com

Hãy là người đầu tiên Theo dõi, Thích, Chia sẻ và Tạo Bình luận trên các trang Mạng xã hội của ASR.

Twitter& nbsp & nbsp
Facebook& nbsp & nbsp
Đã liên kết

ASR sẽ sử dụng Hoạt động mạng xã hội cho các điểm hoạt động Xếp hạng ASR trong tương lai.


Một cú nhấp chuột Chọn không tham gia:
Nhấp vào liên kết sau hoặc sao chép và dán vào trình duyệt của bạn nếu bạn không muốn trang web của mình được lập chỉ mục với Kết quả tìm kiếm hiện hoạt và không muốn nhận email từ Kết quả tìm kiếm đang hoạt động.
Chọn không tham gia

Hoặc, nếu liên kết không hoạt động với trình duyệt của bạn, hãy chuyển tiếp email này đến support@activesearchresults.com và nhập hủy đăng ký trong dòng chủ đề. Bản sao của email này phải được gửi kèm để chúng tôi biết địa chỉ email nào cần hủy đăng ký.


Email này đã được gửi tới: webmaster@esc.vn theo
Kết quả Tìm kiếm Hoạt động
520 Maiden Court
Middletown Delaware 19709
Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: support@activesearchresults.com