khuyen-mai-esc
Nhà đăng ký chính thức tên miền Việt Nam
HÀ NỘIKinh doanh: (024) 39 42 68 96
TP.HCMKinh doanh: (028) 62 94 48 08
24/7Support

Quy định mới theo TT21/2021

Ngày 08/12/2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ký ban hành Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/2/2022. Cụ thể:

 

1.Thay đổi vòng đời tên miền: từ 55 ngày xuống còn 40 ngày:

 

– Tên miền sẽ tạm ngưng hoạt động kể từ ngày hết hạn và cho phép chủ thể có thể gia hạn trong vòng 25 ngày tiếp theo.

 

– Kể từ ngày thứ 26 đến ngày thứ 40 (15 ngày) sau giai đoạn tạm ngưng hoạt động, tên miền rơi vào trạng thái chờ thu hồi và chủ thể không được phép gia hạn.

 

2. Bỏ trường thông tin người đại diện làm thủ tục đăng ký khi đăng ký tên miền (đối với tổ chức).

 

3. Bổ sung yêu cầu bắt buộc phải cung cấp mã số doanh nghiệp (MSDN) với tổ chức và số CMT/CCCD/HC, ngày tháng năm sinh, giới tính với cá nhân. Địa chỉ liên hệ của chủ thể phải đảm bảo đủ 5 trường: số nhà/đường/phố/xóm/ấp/thôn, phường/xá/thị trấn/, Quận/Huyện/Thị xã/TP thuộc tỉnh, Tỉnh/Thành phố, Quốc gia

 

4. Bổ sung 3 đuôi tên miền mới: .id.vn cho cá nhân và .io.vn; ai.vn cho cá nhân và tổ chức

 

5. Cho phép đăng ký tên miền tiếng Việt dưới tất cả các đuôi tên miền dùng chung.

 

6. Có chính sách ưu tiên, hỗ trợ công dân Việt Nam từ 18 đến 23 tuổi đăng ký tên miền “.id.vn”; doanh nghiệp mới thành lập, hộ kinh doanh đăng ký tên miền “.biz.vn” khi có thông tư mới từ BTC.

 

7. Khuyến khích chủ thể áp dụng chữ ký số hồ sơ đối với các trường hợp: đăng ký tên miền, đăng ký tên miền .gov.vn, thay đổi chủ thể, hoàn trả tên miền, chuyển nhượng QSD tên miền.

 

8. Áp dụng công nghệ xác thực eKYC theo lộ trình cụ thể như sau:

 – Giai đoạn 1: (7-12/2022): áp dụng EKYC cho tên miền .NAME.VN.

 – Giai đoạn 2: (1/2023 trở đi): áp dụng EKYC toàn bộ tên miền .VN đăng ký cho cá nhân

 

Contact Me on Zalo