khuyen-mai-esc
Nhà đăng ký chính thức tên miền Việt Nam
HÀ NỘIKinh doanh: (024) 39 42 68 96
TP.HCMKinh doanh: (028) 62 94 48 08
24/7Support

Demo – Bảng giá tên miền

TÊN MIỀN VIỆT NAMĐĂNG KÝ MỚIGIA HẠN
.vn750.000đ 550.000đ

Phí đăng ký200.000đ
Phí duy trì350.000đ
DV QT tên miền năm đầu200.000đ 0đ
Thuế GTGT0đ
Tổng750.000đ 550.000đ
450.000đ

Phí duy trì350.000đ
DV QT tên miền năm tiếp theo100.000đ
Thuế GTGT10.000đ
Tổng460.000đ
.com.vn/ .net.vn/ .biz.vn650.000đ 450.000đ

Phí đăng ký200.000đ
Phí duy trì250.000đ
DV QT tên miền năm đầu200.000đ 0đ
Thuế GTGT0đ
Tổng650.000đ 450.000đ
350.000đ

Phí duy trì250.000đ
DV QT tên miền năm tiếp theo100.000đ
Thuế GTGT10.000đ
Tổng360.000đ
.gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn/ tên miền theo tên tỉnh thành470.000đ 270.000đ

Phí đăng ký120.000đ
Phí duy trì150.000đ
DV QT tên miền năm đầu200.000đ 0đ
Thuế GTGT0đ
Tổng490.000đ 270.000đ
250.000đ

Phí duy trì150.000đ
DV QT tên miền năm tiếp theo100.000đ
Thuế GTGT10.000đ
Tổng260.000đ
.vn có 1 ký tự40.380.000đ

Phí đăng ký200.000đ
Phí duy trì40.000.000đ
DV QT tên miền năm đầu180.000đ
Thuế GTGT0đ
Tổng40.380.000đ
40.100.000đ

Phí duy trì40.000.000đ
DV QT tên miền năm tiếp theo100.000đ
Thuế GTGT10.000đ
Tổng40.110.000đ
.vn có 2 ký tự10.380.000đ

Phí đăng ký200.000đ
Phí duy trì10.000.000đ
DV QT tên miền năm đầu180.000đ
Thuế GTGT0đ
Tổng10.380.000đ
10.100.000đ

Phí duy trì10.000.000đ
DV QT tên miền năm tiếp theo100.000đ
Thuế GTGT10.000đ
Tổng10.110.000đ
.name.vn80.000đ

Phí đăng ký30.000đ
Phí duy trì30.000đ
DV QT tên miền năm đầu20.000đ
Thuế GTGT2.000đ
Tổng82.000đ
50.000đ

Phí duy trì30.000đ
DV QT tên miền năm tiếp theo20.000đ
Thuế GTGT2.000đ
Tổng52.000đ
Tên miền Tiếng Việt40.000đ

Phí đăng ký0đ
Phí duy trì20.000đ
DV QT tên miền năm đầu20.000đ
Thuế GTGT2.000đ
Tổng42.000đ
40.000đ

Phí duy trì20.000đ
DV QT tên miền năm tiếp theo20.000đ
Thuế GTGT2.000đ
Tổng42.000đ
Contact Me on Zalo