khuyen-mai-esc
Nhà đăng ký chính thức tên miền Việt Nam
HÀ NỘIKinh doanh: (024) 39 42 68 96
TP.HCMKinh doanh: (028) 62 94 48 08
24/7Support

Quy trình hoàn trả tên miền

1. Nguyên tắc chung

– Tên miền được không được hoàn trả trong các trường hợp sau:

  • Tên miền đang bị xử lý vi phạm, tranh chấp.
  • Tên miền đang ở trạng thái chờ xử lý thu hồi.
  • Tên miền đang trong trạng thái chờ xử lý chuyển đổi Nhà đăng ký

2. Các bước thực hiện

TTCác bước thực hiệnTrách nhiệmMô tảTài liệu/Biểu mẫu
1Hoàn thiện hồ sơ hoàn trả tên miềnChủ thểLiên hệ với NĐK đang quản lý tên miền để được hướng dẫn thủ tục hoàn trả tên miền.

– Hoàn thành “Đơn đề nghị hoàn trả tên miền “.VN” theo quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 24/2015/TT-BTTTT hoặc BM-QLTN-12-01 dành cho tổ chức và BM-QLTN-12-02 dành cho cá nhân của Quy trình này.

– Gửi “Danh sách các tên miền không nộp phí duy trì” tới VNNIC.

BM-QLTN-12-01

BM-QLTN-12-02

2Xử lý yêu cầu hoàn trảNĐKSau khi tiếp nhận được yêu cầu hoàn trả tên miền của chủ thể. NĐK xử ký theo nguyên tắc sau:

– Rà soát tên miền hoàn trả đáp ứng yêu cầu cho phép trả lại.

– Gửi thông báo hoàn trả tên miền tới VNNIC.

3VNNIC xét duyệt yêu cầuVNNICKiểm tra trạng thái cho phép hoàn trả của tên miền và có phản hồi cho NĐK kết quả xét duyệt yêu cầu hoàn trả.
4Nhà đăng ký trả lời kết quảNĐKThông báo cho Chủ thể kết quả xử lý hồ sơ trong thời hạn 3 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn hoàn trả tên miền.
5Thu hồi tên miềnVNNICTên miền sẽ được thu hồi khỏi hệ thông sau khi yêu cầu hoàn trả của chủ thể được VNNIC chấp nhận.

Ghi chú:

VNNIC sẽ thực hiện thu hồi tên miền ngẫu nhiên trong vòng 10 ngày. Như vậy, thời gian thu hồi tối thiểu là 01 ngày và tối đa là 10 ngày kể từ thời điểm VNNIC nhận được yêu cầu hoàn trả từ NĐK.

Contact Me on Zalo