khuyen-mai-esc
Nhà đăng ký chính thức tên miền Việt Nam
HÀ NỘI Kinh doanh: (04) 39 42 68 96
TP.HCM Kinh doanh: (08) 629 44 808
24/7 Support
hotline-esc

Hướng dẫn dùng công cụ quản lý DNS trong member

[B1]:

[Mục 1]: Rê chuột vào menu [Tên miền]

[Mục 2]: Click vào [Quản lý tên miền]

[Mục 3]: Sau khi click vào [Mục 2] sẽ xuất hiện list các tên miền mà bạn quản lý

Quan_ly_dns2 Hướng dẫn dùng công cụ quản lý DNS trong member[B2]: Click vào tên domain để thay đổi thông tin liên hệ như hình bên dưới

Quan_ly_dns3 Hướng dẫn dùng công cụ quản lý DNS trong member

Quan_ly_dns4 Hướng dẫn dùng công cụ quản lý DNS trong member
Sau khi thay đổi thông tin cá nhân của member Click [Cập nhật] để hoàn tất

Thay đổi cặp NameServer

[B1]: Click vào Dns1 như hình dưới

Quan_ly_dns5 Hướng dẫn dùng công cụ quản lý DNS trong member[B2]: Nhập 2 cặp name vào 2 [Mục 1][Mục 2], Click [Đổi DNS] Để cập nhật mới

Quan_ly_dns6 Hướng dẫn dùng công cụ quản lý DNS trong memberCHANGE PASSWORD TÊN MIỀN, THÊM SỬA XÓA RECORD

[B1]: Click vào Dns2 như được đánh dấu trong hình dưới

Quan_ly_dns7 Hướng dẫn dùng công cụ quản lý DNS trong member
[B2]:

[Mục 1]: Nếu bạn muốn thay đổi pass thì nhập vào đây hoặc click vào [Tạo mật khẩu] để random password mới

[Mục 2]: Nhập IP mail hosting hoặc mail server

[Mục 3]: Nhập IP web hosting hặc web server

Cuối cùng click [update DNS] để hoàn tất

Quan_ly_dns8 Hướng dẫn dùng công cụ quản lý DNS trong memberThay đổi hoặc thêm các bản ghi chi tiết

[B1]: Click vào tab [Cấu hình chi tiết]

[B2]: 2 bản ghi @www sẽ được tạo nếu bạn Nhập IP web server Ở bài [CHANGE PASSWORD TÊN MIỀN, THÊM SỬA XÓA RECORD] [B2] [Mục 2]

[B3]: 2 bản ghi mail và mx sẽ được tạo nếu bạn Nhập IP web server Ở bài [CHANGE PASSWORD TÊN MIỀN, THÊM SỬA XÓA RECORD] [B2] [Mục 3]

Quan_ly_dns9 Hướng dẫn dùng công cụ quản lý DNS trong member

Rate this post
Đăng ký tên miền

Đăng ký tên miền

9.5/ 10 - 1000 Voting
ESC Live Help
logo