Giải pháp cân bằng tải

 • Hiện nay, với sự phát triển như vũ bão của Internet, hoạt động của Mỗi website ngày càng quá tải do số lượng truy cập tăng rất nhanh, đặc biệt với các website báo chí, diễn đàn, mạng xã hội, các hệ thống mua bán trực tuyến. Vì vậy, nhu cầu đòi hỏi phải có một hệ thống đủ mạnh và luôn sẵn sàng 24/24 nhằm đáp ứng các đòi hỏi ngày càng khắt khe của khách hàng đã và đang trở nên cấp thiết. Hơn nữa, hệ thống cần phải được quản trị dễ dàng và các chi phí để xây dựng và duy trì hệ thống cũng phải phù hợp.
 • ESC chúng tôi đã đầu tư nghiên cứu và đưa ra nhiều giải pháp cân bằng tải với nhiều cấp độ yêu cầu khác nhau. Do đặc thù ở Việt Nam, chúng tôi đã lựa chọn đưa ra giải pháp công nghệ đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật với chi phí phù hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Khi một server quá tải do số lượng truy cập quá cao, chúng ta cần phải nâng cấp server. Tuy nhiên, nếu chỉ thay thế nó bằng một server đơn lẻ khác với công suất lớn hơn nhiều sẽ đòi hỏi chi phí cao với nhiều khó khăn khác như:
  • Việc chuyển đổi phức tạp, chi phí mua server mới công suất mạnh sẽ rất cao. Mỗi lần thay đổi là một lần xây dựng từ đầu.
  • Do chỉ là một điểm truy cập (một máy tính) nên có thể bị down, không sẵn sàng 100% trên mạng.
  • Không có độ dư thừa và dự phòng nên không đảm bảo tính sẵn sàng cao trên mạng.
 • Vì vậy, giải pháp cân bằng tải sử dụng nhiều server song hành đang trở thành một kiến trúc tin cậy với các lý do sau:
  • Đảm bảo tính dự phòng –> tính sẵn sàng cao. Khi một server bị down cũng không ảnh hưởng đến hệ thống.
  • Hiệu suất cao, số lượng truy cập được phân tải cho các server nên không làm quá tải một server riêng lẻ.
  • Tỉ lệ hiệu suất / chi phí hợp lý. Có thể sử dụng nhiều server với chi phí hợp lý.

Đó chính là giải pháp công nghệ Load Balancing của chúng tôi dựa trên công nghệ Cloud Virtual Server.

Lợi ích

 • Phân tải đều trên nhiều server chạy song hành;
 • Đảm bảo tính dự phòng cao, tính sẵn sàng cao – yêu cầu chính của các hệ thống online;
 • Dễ dàng mở rộng hệ thống qua việc mua thêm server và kết nối vào mạng.
 • Dễ xử lý sự cố khi có server bị hỏng;
 • Chi phí thấp do sử dụng các hệ thống mã nguồn mở hiệu suất cao (Linux và các dịch vụ ứng dụng mở) không mất chi phí bản quyền, đồng thời có thể kiểm soát được toàn bộ hệ thống, đảm bảo an ninh cao với việc kiểm soát mã nguồn đầy đủ;
 • Áp dụng cho cả dịch vụ web và dịch vụ mail cũng như các dịch vụ ứng dụng khác;
 • Đã áp dụng thành công trên nhiều website nổi tiếng.

Yêu cầu: tối thiểu phải có 3 servers, để ổn định cần 4 servers trong đó có 2 server tiếp nhận lệnh (1 cái dự phòng).