DEDICATED SERVER

Tại Datacenter SunDATA

DSSUN 1

2.800.000 đ /tháng
 • DELL USA 1U Server Rack 1 x Intel® Xeon®
 • 16GB RAM
 • 1TB HDD
 • Miễn phí DirectAdmin

DSSUN 2

3.200.000 đ /tháng
 • DELL USA 1U Server Rack 2 x Intel® Xeon®
 • 16GB RAM ECC DDR3 1333
 • 2TB HDD
 • Miễn phí DirectAdmin

DSSUN 3

3.500.000 đ /tháng
 • DELL USA 1U Server Rack 2 x Intel® Xeon®
 • 32GB RAM
 • 2TB HDD
 • Miễn phí DirectAdmin

DSSUN 4

4.000.000 đ /tháng
 • DELL USA 1U Server Rack 1 x Intel® Xeon®
 • 32GB RAM
 • 4TB HDD
 • Miễn phí DirectAdmin

DSSUN 5

4.800.000 đ /tháng
 • DELL USA 1U Server Rack 2 x Intel® Xeon®
 • 32GB RAM ECC DDR3 1333
 • 6TB HDD
 • Miễn phí DirectAdmin

DSSUN 6

5.300.000 đ /tháng
 • DELL USA 1U Server Rack 2 x Intel® Xeon®
 • 32GB RAM ECC DDR3 1333
 • 8TB HDD
 • Miễn phí DirectAdmin

Tại Datacenter Viettel

DSVN01

3.100.000 đ /tháng
 • DELL USA 1U Server Rack 1 x Intel® Xeon®
 • 16GB RAM
 • 1TB HDD
 • Miễn phí DirectAdmin

DSVN02

3.500.000 đ /tháng
 • DELL USA 1U Server Rack 2 x Intel® Xeon®
 • 16GB RAM
 • 2TB HDD
 • Miễn phí DirectAdmin

DSVN03

3.800.000 đ /tháng
 • DELL USA 1U Server Rack 2 x Intel® Xeon®
 • 32GB RAM
 • 2TB HDD
 • Miễn phí DirectAdmin

DSVN04

4.300.000 đ /tháng
 • DELL USA 1U Server Rack 1 x Intel® Xeon®
 • 32GB RAM
 • 2x2.000 GB HDD
 • Miễn phí DirectAdmin

DSVN05

5.100.000 đ /tháng
 • DELL USA 1U Server Rack 2 x Intel® Xeon®
 • 32GB RAM
 • 3x2.000 GB HDD
 • Miễn phí DirectAdmin

DSVN06

5.600.000 đ /tháng
 • DELL USA 1U Server Rack 2 x Intel® Xeon®
 • 32GB RAM
 • 8TB HDD
 • Miễn phí DirectAdmin
don-gian-de-su-dung

Nhanh, an toàn, đáng tin cậy

Server của bạn được lắp đặt tại các Trung tâm dữ liệu hàng đầu Việt Nam với cơ sở hạ tầng đạt chuẩn quốc tế.

 • Đảm bảo Uptime 99,9%
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
 • Kích hoạt ngay sau khi đăng ký