khuyen-mai-esc
Nhà đăng ký chính thức tên miền Việt Nam
HÀ NỘI Kinh doanh: (04) 39 42 68 96
TP.HCM Kinh doanh: (08) 629 44 808
24/7 Support
hotline-esc

DEDICATED SERVER

DSSUN 1

2.200.000 đ/tháng Mua ngay
 • Single Processor Servers
  SuperMicro USA 1U Server Rack X9
  Intel® Xeon® Sandy Bridge
  Quad-Core E3-1230 3.20GHz 8MB LGA 1155
 • 4GB RAM ECC DDR3 1333
 • 2x500 GB HDD
 • RAID 0,1 support
 • Unlimited Bandwidth
 • Miễn phí OS/ Helm/ Lxadmin(Kloxo)
 • 2.200.000 đx12 tháng
 • 2.420.000 đx06 tháng
 • 2.904.000 đx03 tháng

DSSUN 2

3.200.000 đ/tháng Mua ngay
 • Single Processor Servers
  SuperMicro USA 1U Server Rack X9
  Intel® Xeon® Sandy Bridge
  Quad-Core E3-1230 3.20GHz 8MB LGA 1155
 • 8GB RAM ECC DDR3 1333
 • 2x1.000 GB HDD
 • RAID 0,1 support
 • Unlimited Bandwidth
 • Miễn phí OS/ Helm/ Lxadmin(Kloxo)
 • 3.200.000 đx12 tháng
 • 3.520.000 đx06 tháng
 • 4.224.000 đx03 tháng

DSSUN 3

3.500.000 đ/tháng Mua ngay
 • Single Processor Servers
  SuperMicro USA 1U Server Rack
  Intel® Xeon® Sandy Bridge
  Intel® Xeon® Quad Core Processor E5620 2.40GHz 12M
 • 8GB RAM ECC DDR3 1333
 • 2x1.000 GB HDD
 • RAID 0,1 support
 • Unlimited Bandwidth
 • Miễn phí OS/ Helm/ Lxadmin(Kloxo)
 • 3.500.000 đx12 tháng
 • 3.850.000 đx06 tháng
 • 4.620.000 đx03 tháng

DSSUN 4

4.000.000 đ/tháng Mua ngay
 • Dual Processor Servers
  SuperMicro USA 1U Server Rack X8DTL-i 2
  Intel® Xeon®
  2 x Quad Core Processor E5620 2.40GHz 12M
  QPI 5.86 GT/sec LGA1366
 • 8GB DDR3 1333
  240-Pin DDR3 ECC RDIMMs/UDIMMs (PC3 10666)
 • 2x1.000 GB HDD
 • RAID 0,1,5,10 support
 • Unlimited Bandwidth
 • Miễn phí Directadmin (Linux)
 • 4.000.000 đx12 tháng
 • 4.400.000 đx06 tháng
 • 5.280.000 đx03 tháng

DSSUN 5

4.800.000 đ/tháng Mua ngay
 • Dual Processor Servers
  SuperMicro USA 1U Server Rack X8DTL-i 2
  Intel® Xeon®
  2 x Quad Core Processor E5620 2.40GHz 12M
  QPI 5.86 GT/sec LGA1366
 • 16GB DDR3 1333
  240-Pin DDR3 ECC RDIMMs/UDIMMs (PC3 10666)
 • 2x1.000 GB HDD
 • RAID 0,1,5,10 support
 • Unlimited Bandwidth
 • Miễn phí Directadmin (Linux)
 • 4.800.000 đx12 tháng
 • 5.280.000 đx06 tháng
 • 6.336.000 đx03 tháng

DSSUN 6

5.300.000 đ/tháng Mua ngay
 • Dual Processor Servers
  SuperMicro USA 1U Server Rack X8DTL-i 2
  Intel® Xeon®
  2 x Quad Core Processor E5620 2.40GHz 12M
  QPI 5.86 GT/sec LGA1366
 • 32GB DDR3 1333
  240-Pin DDR3 ECC RDIMMs/UDIMMs (PC3 10666)
 • 4x1.000 GB HDD
 • RAID 0,1,5,10 support
 • Unlimited Bandwidth
 • Miễn phí Directadmin (Linux)
 • 5.300.000 đx12 tháng
 • 5.830.000 đx06 tháng
 • 6.996.000 đx03 tháng

DSVDC1

2.500.000 đ/tháng Mua ngay
 • Single Processor Servers
  SuperMicro USA 1U Server Rack X9
  Intel® Xeon® Sandy Bridge
  Quad-Core E3-1230 3.20GHz 8MB LGA 1155
 • 8GB RAM ECC DDR3 1333
 • 2x320 GB HDD
 • RAID 0,1 support
 • Unlimited Bandwidth
 • Miễn phí OS/ Helm/ Lxadmin(Kloxo)
 • 2.500.000 đx12 tháng
 • 2.750.000 đx06 tháng
 • 3.000.000 đx03 tháng

DSVDC2

3.500.000 đ/tháng Mua ngay
 • Single Processor Servers
  SuperMicro USA 1U Server Rack X9
  Intel® Xeon® Sandy Bridge
  Quad-Core E3-1240 3.30GHz 8MB LGA 1155
 • 8GB RAM ECC DDR3 1333
 • 2x500 GB HDD
 • RAID 0,1 support
 • Unlimited Bandwidth
 • Miễn phí OS/ Helm/ Lxadmin(Kloxo)
 • 3.500.000 đx12 tháng
 • 3.850.000 đx06 tháng
 • 4.200.000 đx03 tháng

DSVDC3

3.800.000 đ/tháng Mua ngay
 • Single Processor Servers
  SuperMicro USA 1U Server Rack X9
  Intel® Xeon® Sandy Bridge
  Quad-Core E3-1270 3.40GHz 8MB LGA 1155
 • 8GB RAM ECC DDR3 1333
 • 2x500 GB HDD
 • RAID 0,1 support
 • Unlimited Bandwidth
 • Miễn phí OS/ Helm/ Lxadmin(Kloxo)
 • 3.800.000 đx12 tháng
 • 4.180.000 đx06 tháng
 • 4.560.000 đx03 tháng

DSVDC4

4.300.000 đ/tháng Mua ngay
 • Dual Processor Servers
  SuperMicro USA 1U Server Rack X8DTL-i 2
  Intel® Xeon®
  Quad Core Processor E5620 2.40GHz 12M
  QPI 5.86 GT/sec LGA1366
 • 8GB DDR3 1333
  240-Pin DDR3 ECC RDIMMs/UDIMMs (PC3 10666)
 • 2x500 GB HDD
 • RAID 0,1,5,10 support
 • Unlimited Bandwidth
 • Miễn phí Directadmin (Linux)
 • 4.300.000 đx12 tháng
 • 4.730.000 đx06 tháng
 • 5.160.000 đx03 tháng

DSVDC5

5.100.000 đ/tháng Mua ngay
 • Dual Processor Servers
  SuperMicro USA 1U Server Rack X8DTL-i 2
  Intel® Xeon®
  Quad Core Processor E5620 2.40GHz 12M
  QPI 5.86 GT/sec LGA1366
 • 12GB DDR3 1333
  240-Pin DDR3 ECC RDIMMs/UDIMMs (PC3 10666)
 • 2x1 TB HDD
 • RAID 0,1,5,10 support
 • Unlimited Bandwidth
 • Miễn phí Directadmin (Linux)
 • 5.100.000 đx12 tháng
 • 5.610.000 đx06 tháng
 • 6.120.000 đx03 tháng

DSVDC6

5.600.000 đ/tháng Mua ngay
 • Dual Processor Servers
  SuperMicro USA 1U Server Rack X8DTL-i 2
  Intel® Xeon®
  Quad Core Processor E5620 2.40GHz 12M
  QPI 5.86 GT/sec LGA1366
 • 16GB DDR3 1333
  240-Pin DDR3 ECC RDIMMs/UDIMMs (PC3 10666)
 • 4x500 GB HDD
 • RAID 0,1,5,10 support
 • Unlimited Bandwidth
 • Miễn phí Directadmin (Linux)
 • 5.600.000 đx12 tháng
 • 6.160.000 đx06 tháng
 • 6.720.000 đx03 tháng

DSVN01

2.500.000 đ/tháng Mua ngay
 • Single Processor Servers
  SuperMicro USA 1U Server Rack X9
  Intel® Xeon® Sandy Bridge
  Quad-Core E3-1230 3.20GHz 8MB LGA 1155
 • 4GB RAM ECC DDR3 1333
 • 2x320 GB HDD
 • RAID 0,1 support
 • Unlimited Bandwidth
 • Miễn phí OS/ Helm/ Lxadmin(Kloxo)
 • 2.500.000 đx12 tháng
 • 2.750.000 đx06 tháng
 • 3.000.000 đx03 tháng

DSVN02

3.500.000 đ/tháng Mua ngay
 • Single Processor Servers
  SuperMicro USA 1U Server Rack X9
  Intel® Xeon® Sandy Bridge
  Quad-Core E3-1240 3.30GHz 8MB LGA 1155
 • 8GB RAM ECC DDR3 1333
 • 2x500 GB HDD
 • RAID 0,1 support
 • Unlimited Bandwidth
 • Miễn phí OS/ Helm/ Lxadmin(Kloxo)
 • 3.500.000 đx12 tháng
 • 3.850.000 đx06 tháng
 • 4.200.000 đx03 tháng

DSVN03

3.800.000 đ/tháng Mua ngay
 • Single Processor Servers
  SuperMicro USA 1U Server Rack X9
  Intel® Xeon® Sandy Bridge
  Quad-Core E3-1270 3.40GHz 8MB LGA 1155
 • 8GB RAM ECC DDR3 1333
 • 2x500 GB HDD
 • RAID 0,1 support
 • Unlimited Bandwidth
 • Miễn phí OS/ Helm/ Lxadmin(Kloxo)
 • 3.800.000 đx12 tháng
 • 4.180.000 đx06 tháng
 • 4.560.000 đx03 tháng

DSVN04

4.300.000 đ/tháng Mua ngay
 • Dual Processor Servers
  SuperMicro USA 1U Server Rack X8DTL-i 2
  Intel® Xeon®
  Quad Core Processor E5620 2.40GHz 12M
  QPI 5.86 GT/sec LGA1366
 • 8GB DDR3 1333
  240-Pin DDR3 ECC RDIMMs/UDIMMs (PC3 10666)
 • 2x500 GB HDD
 • RAID 0,1,5,10 support
 • Unlimited Bandwidth
 • Miễn phí Directadmin (Linux)
 • 4.300.000 đx12 tháng
 • 4.730.000 đx06 tháng
 • 5.160.000 đx03 tháng

DSVN05

5.100.000 đ/tháng Mua ngay
 • Dual Processor Servers
  SuperMicro USA 1U Server Rack X8DTL-i 2
  Intel® Xeon®
  Quad Core Processor E5620 2.40GHz 12M
  QPI 5.86 GT/sec LGA1366
 • 12GB DDR3 1333
  240-Pin DDR3 ECC RDIMMs/UDIMMs (PC3 10666)
 • 2x1 TB HDD
 • RAID 0,1,5,10 support
 • Unlimited Bandwidth
 • Miễn phí Directadmin (Linux)
 • 5.100.000 đx12 tháng
 • 5.610.000 đx06 tháng
 • 6.120.000 đx03 tháng

DSVN06

5.600.000 đ/tháng Mua ngay
 • Dual Processor Servers
  SuperMicro USA 1U Server Rack X8DTL-i 2
  Intel® Xeon®
  Quad Core Processor E5620 2.40GHz 12M
  QPI 5.86 GT/sec LGA1366
 • 16GB DDR3 1333
  240-Pin DDR3 ECC RDIMMs/UDIMMs (PC3 10666)
 • 4x500 GB HDD
 • RAID 0,1,5,10 support
 • Unlimited Bandwidth
 • Miễn phí Directadmin (Linux)
 • 5.600.000 đx12 tháng
 • 6.160.000 đx06 tháng
 • 6.720.000 đx03 tháng

CÁC DỊCH VỤ BỔ SUNG HÀNG THÁNG (VND)

Thêm 10GB HDD150.000 đ
Thêm 1GB RAM150.000 đ
Thêm 1 IP100.000 đ
Thêm 1 port mạng300.000 đ
OS Reload/cài đặt thêmMiễn phí lần đầu
Dịch vụ quản trị500.000đ/ tháng
CÁC HỖ TRỢ KHÁC
Data Center Sundata / Viettel
Công nghệ CloudVirtuozzo (Parallels Cloud Server)
Ổ cắm mạng từ Switch đến Backbone1 Gbps
Công nghệ lưu trữ đảm bảo an toàn cao nhấtVirtuozzo Cloud Storage (SSD caching, multiple replicas)
Đường truyền trong nước1000mbps
Đường truyền quốc tế10 Mbps
Servers cloudSupermicro/DELL
Số lượng domainKhông giới hạn
Filewall
Toàn quyền quản trị server
Hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại/email/chat24/24
Khắc phục sự cố24/24
Khởi động servers24/24
don-gian-de-su-dung

Nhanh, an toàn, đáng tin cậy

Server của bạn được lắp đặt tại các Trung tâm dữ liệu hàng đầu Việt Nam với cơ sở hạ tầng đạt chuẩn quốc tế.

 

icon-check Đảm bảo Uptime 99,9%

 

icon-check Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

 

icon-check Kích hoạt ngay sau khi đăng ký.

Rate this post
Đăng ký tên miền

Đăng ký tên miền

9.5/ 10 - 1000 Voting
ESC Live Help
logo