CO-LOCATION

Co-location tại SunData IDC

CSUN1

1.090.000 đ /tháng
 • 1 U loại server
 • 100 Mb cổng trong nước
 • 1 IP
 • Unlimited Băng thông

CSUN2

1.290.000 đ /tháng
 • 2 U loại server
 • 100 Mb cổng trong nước
 • 1 IP
 • Unlimited Băng thông

CSUN3

1.699.000 đ /tháng
 • 1 U loại server
 • 200 Mb cổng trong nước
 • 1 IP
 • Unlimited Băng thông

CSUN4

1.899.000 đ /tháng
 • 2 U loại server
 • 200 Mb cổng trong nước
 • 1 IP
 • Unlimited Băng thông

Co-location tại Viettel

CVN01

1.599.000 đ /tháng
 • 1 U loại server
 • 100 Mb cổng trong nước
 • 10 Mb cổng quốc tế
 • 1 IP (+150k)
 • Unlimited Băng thông

CVN02

1.799.000 đ /tháng
 • 2 U loại server
 • 100 Mb cổng trong nước
 • 10 Mb cổng quốc tế
 • 1 IP (+150k)
 • Unlimited Băng thông

CVN03

2.299.000 đ /tháng
 • 1 U loại server
 • 200 Mb cổng trong nước
 • 10 Mb cổng quốc tế
 • 1 IP (+150k)
 • Unlimited Băng thông

CVN04

2.499.000 đ /tháng
 • 2 U loại server
 • 200 Mb cổng trong nước
 • 10 Mb cổng quốc tế
 • 1 IP (+150k)
 • Unlimited Băng thông