CO-LOCATION

Co-location tại SunData IDC

CSUN1
1.090.000đ x 12 tháng
1 U loại server
100 Mb cổng trong nước
1 IP
Unlimited Băng thông
CSUN2
1.290.000đ x 12 tháng
2 U loại server
100 Mb cổng trong nước
1 IP
Unlimited Băng thông
CSUN3
1.699.000đ x 12 tháng
1 U loại server
200 Mb cổng trong nước
1 IP
Unlimited Băng thông
CSUN4
1.899.000đ x 12 tháng
2 U loại server
200 Mb cổng trong nước
1 IP
Unlimited Băng thông

Co-location tại Viettel

CVN01
1.599.000đ x 12 tháng
1 U loại server
100 Mb cổng trong nước
10 Mb cổng quốc tế
1 IP (+150k)
Unlimited Băng thông
CVN02
1.799.000đ x 12 tháng
2 U loại server
100 Mb cổng trong nước
10 Mb cổng quốc tế
1 IP (+150k)
Unlimited Băng thông
CVN03
2.299.000đ x 12 tháng
1 U loại server
200 Mb cổng trong nước
10 Mb cổng quốc tế
1 IP (+150k)
Unlimited Băng thông
CVN04
2.499.000đ x 12 tháng
2 U loại server
200 Mb cổng trong nước
10 Mb cổng quốc tế
1 IP (+150k)
Unlimited Băng thông