khuyen-mai-esc
Nhà đăng ký chính thức tên miền Việt Nam
HÀ NỘIKinh doanh: (024) 39 42 68 96
TP.HCMKinh doanh: (028) 62 94 48 08
24/7Support

Clip Hướng dẫn Chủ thể Thông báo sử dụng TMQT tại thongbaotenmien.vn

Kính gửi: quý khách hàng,

Căn cứ vào các quy định về Thông báo sử dụng tên miền quốc tế tại Việt Nam dành cho Chủ thể đăng ký, sử dụng TMQT tại Việt Nam:

Khoản 2, 3, Điều 23, Luật Công nghệ Thông tin năm 2006;

Khoản 2, Điều 19, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2013, được sửa đổi, bổ sung Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018; 

Khoản 15, Điều 1, Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 24/ năm 2015/TT-BTTTT.

ESC xin gửi clip Hướng dẫn Chủ thể Thông báo sử dụng TMQT tại thongbaotenmien.vn như link đính kèm.

Quý khách vui lòng tham khảo Clip trên để thực hiện nghĩa vụ Hướng dẫn tổ chức, cá nhân đăng ký tên miền quốc tế thông báo việc sử dụng tên miền quốc tế theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 23 Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006 (Điểm b, Khoản 3, Điều 15 NĐ 72/2013/NĐ-CP  và khoản 6 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP) và đăng tải thủ tục đăng ký tên miền tại trang thông tin điện tử của mình (điểm c, Khoản 1, Điều 45, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP).

Trân trọng!

SUPPORT TEAM

Contact Me on Zalo