khuyen-mai-esc
Nhà đăng ký chính thức tên miền Việt Nam
HÀ NỘI Kinh doanh: (04) 39 42 68 96
TP.HCM Kinh doanh: (08) 629 44 808
24/7 Support
hotline-esc

CHUYỂN TÊN MIỀN VỀ ESC

Vì sao cần chuyển tên miền về ESC?

ESC là nhà đăng ký chính thức tên miền Việt Nam do VNNIC (Bộ Thông tin và Truyền thông) ủy nhiệm. Việc chuyển tên miền về ESC là hoàn toàn miễn phí cùng những lợi ích đặc biệt chỉ có tại ESC:

icon-chuyen-doi CHUYỂN ĐỔI NHÀ ĐĂNG KÝ Chuyển đổi an toàn tuyệt đối

icon-chuyen-doi CHUYỂN ĐỔI NHÀ ĐĂNG KÝ Chiết khấu đặc biệt khi chuyển về

icon-chuyen-doi CHUYỂN ĐỔI NHÀ ĐĂNG KÝ Công cụ quản lý online miễn phí

icon-chuyen-doi CHUYỂN ĐỔI NHÀ ĐĂNG KÝ Có trang bán hàng riêng cho đại lý

icon-chuyen-doi CHUYỂN ĐỔI NHÀ ĐĂNG KÝ Nhiều dịch vụ bổ sung: DNS, bảo mật tên miền…

hinh-chuyen-doi-ten-mien CHUYỂN ĐỔI NHÀ ĐĂNG KÝ
banner-chuyen-doi CHUYỂN ĐỔI NHÀ ĐĂNG KÝ

Chuyển tên miền Việt Nam

Chuyển tên miền Việt Nam là chuyển đổi quyền quản lý tên miền từ một Nhà đăng ký về ESC. Thủ tục chuyển đổi:

icon-chuyen-doi CHUYỂN ĐỔI NHÀ ĐĂNG KÝ Unlock tên miền và lấy EPP code.

icon-chuyen-doi CHUYỂN ĐỔI NHÀ ĐĂNG KÝ Đăng ký chuyển tên miền online ngay trên member.esc.vn

icon-chuyen-doi CHUYỂN ĐỔI NHÀ ĐĂNG KÝ Kiểm tra kết quả trên email đã đăng ký.

icon-chuyen-doi CHUYỂN ĐỔI NHÀ ĐĂNG KÝ Điều kiện: Tên miền còn thời gian duy trì trên 30 ngày hoặc sau khi đăng ký 60 ngày.

Chuyển tên miền quốc tế

Chuyển tên miền quốc tế là chuyển đổi quyền quản lý tên miền từ một Nhà đăng ký về ESC, đồng thời gia hạn thêm 1 năm.

icon-chuyen-doi CHUYỂN ĐỔI NHÀ ĐĂNG KÝ Unlock tên miền và lấy Authencode.

icon-chuyen-doi CHUYỂN ĐỔI NHÀ ĐĂNG KÝ Đăng ký chuyển tên miền online ngay trên member.esc.vn

icon-chuyen-doi CHUYỂN ĐỔI NHÀ ĐĂNG KÝ Kiểm tra email Admin của tên miền và làm theo hướng dẫn.

icon-chuyen-doi CHUYỂN ĐỔI NHÀ ĐĂNG KÝ Điều kiện: Tên miền còn thời gian duy trì trên 30 ngày hoặc sau khi đăng ký 60 ngày.

Rate this post
Đăng ký tên miền

Đăng ký tên miền

9.5/ 10 - 1000 Voting
ESC Live Help
logo