BẢNG GIÁ CHI TIẾT TÊN MIỀN .VN
(Đơn vị tính: VNĐ)

TÊN MIỀN VIỆT NAM

Lệ phí đăng ký(1) (không chịu thuế)

Phí duy trì(2) (không chịu thuế)

Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu (chưa bao gồm thuế VAT)

Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo (chưa bao gồm thuế VAT)

Tổng cộng

Năm đầu tiên

Các năm tiếp theo

.vn

200.000

350.000

200.000 0

100.000

750.000 550.000*

450.000

.net.vn/ .com.vn/ .biz.vn

200.000

250.000

200.000 0

100.000

650.000 450.000*

350.000

.gov.vn/org.vn/edu.vn/info.vn/pro.vn/health.vn/ac.vn

120.000

150.000

200.000 0

100.000

470.00 270.000*

250.000

.vn có 1 ký tự

200.000

40.000.000

180.000

100.000

40.380.000

40.100.000

.vn có 2 ký tự

200.000

10.000.000

180.000

100.000

10.380.000

10.100.000

name.vn

30.000

30.000

20.000

20.000

80.000

50.000

Tên miền
tiếng Việt

0

20.000

20.000

20.000

40.000

40.000

Ghi chú: (1), (2): Biểu mức thu phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” tại Thông tư số 208/2016/TT-BTC do nhà nước quy định, là khoản phải thu nộp ngân sách nhà nước, không chịu thuế.

* Giá khuyến mại chỉ áp dụng trong thời gian khuyến mại (tháng 1/2022) hoặc có mã promocode.