khuyen-mai-esc
Nhà đăng ký chính thức tên miền Việt Nam
HÀ NỘIKinh doanh: (024) 39 42 68 96
TP.HCMKinh doanh: (028) 62 94 48 08
24/7Support

Giới thiệu tổng quan về ENUM

ENUM là một thủ tục được phát triển bởi IETF, định nghĩa bởi [RFC3761] (Trước đây là rfc2916) trong đó “hệ thống DNS được sử dụng để định danh các dịch vụ có thể truy cập được trên 1 số E.164”. Có nghĩa là bằng cách sử dụng phương pháp chuyển đổi số (điện thoại) […]

Read More »

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ hướng dẫn về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng

       Ngày 15/7/2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2013/NĐ-CP thay thế Nghị định số 97/2008/NĐ-CP nhằm củng cố thêm hành lang pháp lý để phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng được nhu cầu quản lý, góp phần thúc đẩy phát triển Internet tại Việt Nam trong giai đoạn tới. […]

Read More »
Contact Me on Zalo