khuyen-mai-esc
Nhà đăng ký chính thức tên miền Việt Nam
HÀ NỘIKinh doanh: (024) 39 42 68 96
TP.HCMKinh doanh: (028) 62 94 48 08
24/7Support

BẢNG GIÁ CHI TIẾT TÊN MIỀN .VN

TÊN MIỀN VIỆT NAM

Lệ phí đăng ký(1) (không chịu thuế)

Phí duy trì(2) (không chịu thuế)

Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu (chưa bao gồm thuế VAT)

Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo (chưa bao gồm thuế VAT)

Chuyển tên miền về ESC

Phí duy trì (không chịu thuế)

Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo (chưa bao gồm thuế VAT)

.vn

200.000

350.000

200.000

100.000

350.000

100.000

.net.vn/ .com.vn/ .biz.vn

200.000

250.000

200.000

100.000

250.000

100.000

.gov.vn/org.vn/edu.vn/info.vn/pro.vn/health.vn/ac.vn

120.000

150.000

200.000

100.000

150.000

100.000

.vn có 1 ký tự

200.000

40.000.000

180.000

100.000

40.000.000

100.000

.vn có 2 ký tự

200.000

10.000.000

180.000

100.000

10.000.000

100.000

name.vn

30.000

30.000

20.000

20.000

30.000

20.000

Tên miền
tiếng Việt

0

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Ghi chú: (1), (2): Biểu mức thu phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” tại Thông tư số 208/2016/TT-BTC do nhà nước quy định, là khoản phải thu nộp ngân sách nhà nước, không chịu thuế.

Contact Me on Zalo