khuyen-mai-esc
Nhà đăng ký chính thức tên miền Việt Nam
HÀ NỘIKinh doanh: (024) 39 42 68 96
TP.HCMKinh doanh: (028) 62 94 48 08
24/7Support
hotline-esc

Cài đặt Config Server Firewall

Bước 1: Downloading Config Server Firewall (csf) không có sẵn trong repo, chúng ta sẽ download từ website của csf như lệnh sau: wget https://download.configserver.com/csf.tgz Step 2: Giải Nén Giải nén gói tar tar -xzf csf.tgz Step 3: Cài đặt Nếu bạn đang dùng firewall khác nên tắt trước khi cài đặt, nên disable UFW […]

Read More »

Nén và giải nén trong linux

Nén và giải nén trong linux: zip, tar.gz và tar.bz2.  – Trong hệ thống *nix tồn tại một số dạng nén cơ bản như: zip, tar.gz và tar.bz2. Dưới đây là một vài ví dụ về cách nén và giải nén với những định dạng đó. Nén và giải nén file có đuôi .gz 1.1 […]

Read More »

Phân quyền server Linux

Các nhóm người dùng trong Linux Trên các hệ thống máy Server sử dụng Unix, Linux… người dùng được chia ra làm 3 nhóm: Owner: Người sở hữu trực tiếp tạo ra các Files, Folder. Group: Nhóm các user. Other/Public/World: Những user không thuộc các nhóm trên. Khi người dùng login vào website tùy thuộc […]

Read More »

Gửi Mail SMTP khi sử dụng mã nguồn mở Joomla

Do hàm sendmail() của PHP khi gửi mail không cần chứng thực SMTP (khi gửi mail không cần khai báo địa chỉ gửi đi và chứng thực mật khẩu SMTP để gửi mail hợp lệ), chỉ cần khai báo địa chỉ gửi đến là có thể gửi mail. Việc gửi mail không cần chứng thực […]

Read More »

Cài đặt ClamAV và các option cơ bản

ClamAV là ứng dụng quét virus trên CENTOS 1. — Cài đặt gói EPEL để lấy dữ liệu CLAMAV từ thư viện — # yum install epel-release 2. — Download và cài đặt CLAMAV — # yum install -y clamav clamd 3. — Start dịch vụ CLAMAV — # /etc/init.d/clamd start # chkconfig clamd on 4. — Cập nhật […]

Read More »

Thay đổi email password không cần đăng nhập quản trị Directadmin

Thay đổi password email account không cần đăng nhập Nếu bạn có nhu cầu muốn người dùng có thể tự thay đổi được password email account của họ mà không cần phải login vào hệ thống quản trị, bạn có thể gửi họ link sau: http://tên_miền_của_bạn:2222/CMD_CHANGE_EMAIL_PASSWORD (nếu bạn sở hữu server riêng) http://tên_miền_của_bạn:8777/CMD_CHANGE_EMAIL_PASSWORD (nếu bạn […]

Read More »

Nén và giải nén trong linux: zip, tar.gz và tar.bz2

Trong hệ thống *nix tồn tại một số dạng nén cơ bản như: zip, tar.gz và tar.bz2. Dưới đây là một vài ví dụ về cách nén và giải nén với những định dạng đó. 1. Nén và giải nén file có đuôi .gz 1.1 Nén #gzip [tên file] 1.2 Giải nén #gunzip [tên file] […]

Read More »

Hướng dẫn sử dụng hệ thống DNS trong member.esc.vn

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống member của ESC theo link sau: https://member.esc.vn Bước 2: Sau khi đăng nhập thực hiện theo hình sau: Bước 3: click vào IP như trong hình để vào cấu hình DNS Bước 4: Trỏ các bản ghi như mong muốn Video hướng dẫn Hướng dẫn sử dụng hệ […]

Read More »

Hướng dẫn Enable khung soạn thảo cho webmail RoundCube

Bước 1: Quý khách click vào biểu tượng hình bánh răng để vào setting Bước 2: Chọn theo từng bước như hình bên dưới. Cuối cùng chọn Lưu để hoàn tất quá trình cấu hình Bước 3: Ra màn hình soạn thư để viết thư mới và sẽ thấy khung soạn thảo như trong hình […]

Read More »