khuyen-mai-esc
Nhà đăng ký chính thức tên miền Việt Nam
HÀ NỘIKinh doanh: (024) 39 42 68 96
TP.HCMKinh doanh: (028) 62 94 48 08
24/7Support

Quyết định 95/2002/QĐ-TTg

Số hiệu: 95/2002/QĐ-TTg Trích yếu nội dung: Phê duyệt kế hoạch tổng thể về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ở Việt đến năm 2005 Ngày ban hành: 17/07/2002 Hình thức văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: Chính phủ Người ký duyệt: Phạm Gia Khiêm – Phó Thủ Tướng Download:  QD-95-2002-TTg.pdf […]

Read More »

Quyết định 72/2002/QĐ-TTg

Số hiệu: 72/2002/QĐ-TTg Trích yếu nội dung: Thống nhất dùng bộ mã các ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 trong trao đổi thông tin điện tử giữa các tổ chức của Đảng và Nhà nước Ngày ban hành: 10/06/2002 Hình thức văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: Chính phủ Người […]

Read More »

Chỉ thị 09/2001/CT-TCBĐ

Số hiệu: 09/2001/CT-TCBĐ Trích yếu nội dung: Triển khai thực hiện Quyết định 158/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển bưu chính, viễn thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 Ngày ban hành: 30/11/2001 Hình thức văn bản: Chỉ thị Cơ quan ban hành: Tổng […]

Read More »

Quyết định 158/2001/QĐ-TTg

Số hiệu: 158/2001/QĐ-TTg Trích yếu nội dung: Phê duyệt Chiến lược phát triển bưu chính, viễn thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 Ngày ban hành: 18/10/2001 Hình thức văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: Chính phủ Người ký duyệt: Phan Văn Khải – Thủ tướng chính phủ […]

Read More »

Quyết định 17/2001/QĐ-TTG

Số hiệu: 17/2001/QĐ-TTG Trích yếu nội dung: Chuyển giao chức nǎng điều phối các hoạt động Internet ở Việt Nam Ngày ban hành: 13/2/2001 Hình thức văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: Chính phủ Người ký duyệt: Phạm Gia Khiêm – Phó Thủ Tướng Download:  QD-17-2001-TTg.pdf

Read More »

Văn bản 5035-CV/VPTW

Số hiệu: 5035-CV/VPTW Trích yếu nội dung: Hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW Ngày ban hành: 17/10/2000 Hình thức văn bản: Văn bản Cơ quan ban hành: Văn phòng Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam Người ký duyệt: Trần Đình Hoan – Chánh văn phòng […]

Read More »

Chỉ thị 58-CT/TW

Số hiệu: 58-CT/TW Trích yếu nội dung:Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá Ngày ban hành: 17/10/2000 Hình thức văn bản: Chỉ thị Cơ quan ban hành: Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam Người ký duyệt: Phạm […]

Read More »

Quyết định 372/QĐ-TCBĐ

Số hiệu: 372/QĐ-TCBĐ Trích yếu nội dung: Quyết định thành lập Trung tâm thông tin mạng Internet Việt Nam (VNNIC) Ngày ban hành: 28/04/2000 Hình thức văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: Tổng cục Bưu điện (DGPT) Người ký duyệt: Mai Liêm Trực – Tổng cục trưởng tổng cục bưu điện Download:  QD-372-2000-TCBD.pdf

Read More »
Contact Me on Zalo