khuyen-mai-esc
Nhà đăng ký chính thức tên miền Việt Nam
HÀ NỘI Kinh doanh: (024) 39 42 68 96
TP.HCM Kinh doanh: (028) 62 94 48 08
24/7 Support
hotline-esc

VÒNG ĐỜI TÊN MIỀN

Tên miền quốc tế

Tên miền
tự do
Trạng thái tự do

Trong thời gian này, người sử dụng hoàn toàn có thể đăng ký tên miền hợp lệ và ai đăng ký trước sẽ được cấp trước

Đã đăng ký
từ 1-10 năm
Tên miền đã được đăng ký

Tên Miền phải duy trì sau khi đăng ký. Thời hạn tối đa là 10 năm, tối thiểu là 1 năm. Tên miền không được chuyển đổi NĐK khi còn hạn < 30 ngày, tự gia hạn thêm 1 năm khi chuyển NĐK.

Hết hạn
Tự động gia hạn
từ 0-40 ngày
Tự động gia hạn

Sau khi tên miền hết hạn, tên miền bị khóa không cho sử dụng. Tuy nhiên, chủ thể có 40 ngày được phép gia hạn tên miền.

Chuộc lại
30 ngày
Chờ chuộc lại tên miền

Tên miền đã chết, thông tin đã bị xóa. Tuy nhiên, chủ thể có thể cứu lại bằng cách "Chuộc" lại tên miền trong vòng 30 ngày.

Chờ xóa
5 ngày
Chờ xóa tên miền

Tên miền đã chết, thông tin đã bị xóa hoàn toàn và đang được giải phóng về trạng thái tự do.

Tên miền
tự do
Trả lại tự do

Tên miền đã bị xóa và trở về trạng thái tự do như ban đầu.

Vòng đời của 1 tên miền quốc tế .com | .net | .info | .org. Với các tên miền quốc tế và quốc gia khác, thời gian có thể khác nhau.

Tên miền Việt Nam

Tên miền
tự do
Trạng thái tự do

Trong thời gian này, người sử dụng hoàn toàn có thể đăng ký tên miền hợp lệ và ai đăng ký trước sẽ được cấp trước

Đã đăng ký
từ 1-50 năm
Tên miền đã được đăng ký

Thời gian cho phép duy trì từ 1-10 năm/lần và tối đa là 50 năm. Không được chuyển đổi NĐK trong 60 ngày kể từ khi đăng ký, và sau 30 ngày trước khi hết hạn.

Hết hạn
Trạng thái
gia hạn
5 ngày
Trạng thái gia hạn

Trong vòng 1-5 ngày sau khi hết hạn, tên miền vẫn được duy trì hoạt động bình thường.

Tạm ngưng
hoạt động
30 ngày
Tạm ngưng hoạt động

Từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 35 sau khi hết hạn, tên miền bị tạm ngưng hoạt động nhưng vẫn được phép gia hạn.

Xử lý thu hồi
11-20 ngày
Xử lý thu hồi

Sau 35 ngày kể từ ngày hết hạn, tên miền sẽ chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi, chủ thể không thể gia hạn tên miền.

Tên miền
tự do
Trả lại tự do

Tên miền bị thu hồi và đưa về trạng thái tự do để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký sử dụng.

Vòng đời của 1 tên miền Việt Nam .vn | .com.vn | .net.vn | .org.vn | .info.vn | .name.vn | .gov.vn | .biz.vn và các tên miền theo địa danh…

Vòng đời tên miền
Vui lòng đánh giá
Đăng ký tên miền

Đăng ký tên miền

9.5/ 10 - 1000 Voting
LiveZilla Live Chat Software