khuyen-mai-esc
Nhà đăng ký chính thức tên miền Việt Nam
HÀ NỘIKinh doanh: (024) 39 42 68 96
TP.HCMKinh doanh: (028) 62 94 48 08
24/7Support

Hướng dẫn tạo reseller

[B1]: Đầu tiên bạn phải đăng nhập với quyền [Admin level] (Dấu >> ở dòng nào thì bạn đang ở level đó) Click [Manage Reseller Packages] [B2]: Thêm một gói (phải có gói thì mới tạo resellers được) Gói sẽ lưu giữ thông tin cấu hình như Bandwidth, Disk space, Số lượng domain, subdomain, email […]

Read More »
Contact Me on Zalo