khuyen-mai-esc
Nhà đăng ký chính thức tên miền Việt Nam
HÀ NỘIKinh doanh: (024) 39 42 68 96
TP.HCMKinh doanh: (028) 62 94 48 08
24/7Support

CHO THUÊ PHẦN MỀM

Với Dịch vụ cho thuê phần mềm, các doanh nghiệp được tiếp cận với phần mềm Microsoft mới nhất mà không phải mua giấy phép. Đây là một tùy chọn linh hoạt bởi vì quý vị có thể thanh toán cho phần mềm khi sử dụng chúng.

Tiết kiệm chi phí đầu tư với Dịch vụ cho thuê phần mềm Hosted Services

Việc mở rộng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thường đi đôi với việc mua thêm giấy phép sử dụng phần mềm. Với dịch vụ Microsoft Hosted Services, bạn có thể sử dụng các ứng dụng của Microsoft với nhiều hình thức đa dạng.Thỏa thuận dịch vụ cấp phép phần mềm SPLA sẽ cho phép các doanh nghiệp trả tiền cho các giấy phép phần mềm sau khi đã sử dụng thay vì phải trả trước như thường lệ.

Các lợi ích nổi bật

  • Tăng cường lợi thế cạnh tranh
  • Đơn giản hóa việc cấp phép
  • Tăng cường tính linh hoạt trong việc nhận giấy phép phần mềm
  • Giảm bớt chi phí phần mềm của bên thứ ba
  • Tăng tỉ suất Chi phí và Hiệu quả

BẢNG GIÁ CHO THUÊ PHẦN MỀM MICROSOFT

Server App Group
Part NumberTên gọiĐơn giá
VND/tháng
CIS includesWIN SERVER & SYSTEM CENTER
9GA-00006Microsoft®CoreInfraSvrSteStdCore AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
2Licenses CoreLic
185,625
9GS-00495Microsoft®CoreInfrastructureSvrSteDCCore AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
2Licenses CoreLic
897,750
Windows Server
9EM-00562Microsoft®WindowsServerSTDCORE AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
2Licenses CoreLic
115,650
9EA-00039Microsoft®WindowsServerDCCore AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
2Licenses CoreLic
803,250
SQL Server
TFA-00523Microsoft®SQLServerWebEdition AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
2Licenses CoreLic
236,250
7NQ-00302Microsoft®SQLSvrStandardCore AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
2Licenses CoreLic
3,779,775
7JQ-00341Microsoft®SQLSvrEnterpriseCore AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
2Licenses CoreLic
14,494,725
Exchange
9MD-00001Microsoft®ExchangeBasicSAL AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
1License
15,750
F08-00025Microsoft®ExchangeStandardSAL AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
1License
55,125
9MC-00001Microsoft®ExchangeEnterpriseSAL AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
1License
88,425
9MC-00004Microsoft®ExchangeEnterpriseSAL AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
1License forSA
7,200
4MH-00001Microsoft®ExchangeEntPlusSAL AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
1License
128,025
Lync
 6QH-00002Microsoft®SfBServerStdSAL AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
1License
25,200
 6QH-00004Microsoft®SfBServerStdSAL AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
1License forSA
 7,200
 6RH-00002Microsoft®SfBServerEntSAL AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
1License
 112,500
6SH-00002Microsoft®SfBServerPlusSAL AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
1License
 112,500
6TH-00002Microsoft®SfBServerEntPlusSAL AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
1License
 199,800
021-08183Microsoft®Office AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
1License SAL
347,625
79H-00128Microsoft®OfficeMultiLanguagePack AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
1License SAL
87,750
79P-01747Microsoft®OfficeProfessionalPlus AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
1License SAL
474,525
6WC-00002Microsoft®WinRmtDsktpSvcsSAL AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
1License
141,525
076-04015Microsoft®Project AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
1License SAL
501,300
H30-03425Microsoft®ProjectProfessional AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
1License SAL w/1ProjectSvrSAL
835,425
D86-03116Microsoft®Visio®Standard AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
1License SAL
194,175
D87-03215Microsoft®Visio®Professional AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
1License SAL
428,625
C5E-00746Microsoft®VisualStudio®Professional AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
1License SAL
1,181,250
N3F-00077Microsoft®VisualStudioTestProfessional AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
1License SAL
2,131,650
Sharepoint
76P-00742Microsoft®SharePointServer AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
1License Standard SAL
76,500
76P-00840Microsoft®SharePointServer AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL
1License Enterprise SAL
67,500
Contact Me on Zalo