khuyen-mai-esc
Nhà đăng ký chính thức tên miền Việt Nam
HÀ NỘI Kinh doanh: (04) 39 42 68 96
TP.HCM Kinh doanh: (08) 629 44 808
24/7 Support
hotline-esc

CHO THUÊ PHẦN MỀM

Với Dịch vụ cho thuê phần mềm, các doanh nghiệp được tiếp cận với phần mềm Microsoft mới nhất mà không phải mua giấy phép. Đây là một tùy chọn linh hoạt bởi vì quý vị có thể thanh toán cho phần mềm khi sử dụng chúng.

cho-thue-phan-mem-1 Cho thuê phần mềm

Tiết kiệm chi phí đầu tư với Dịch vụ cho thuê phần mềm Hosted Services

Việc mở rộng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thường đi đôi với việc mua thêm giấy phép sử dụng phần mềm. Với dịch vụ Microsoft Hosted Services, bạn có thể sử dụng các ứng dụng của Microsoft với nhiều hình thức đa dạng.Thỏa thuận dịch vụ cấp phép phần mềm SPLA sẽ cho phép các doanh nghiệp trả tiền cho các giấy phép phần mềm sau khi đã sử dụng thay vì phải trả trước như thường lệ.

Các lợi ích nổi bật

  • Tăng cường lợi thế cạnh tranh
  • Đơn giản hóa việc cấp phép
  • Tăng cường tính linh hoạt trong việc nhận giấy phép phần mềm
  • Giảm bớt chi phí phần mềm của bên thứ ba
  • Tăng tỉ suất Chi phí và Hiệu quả

BẢNG GIÁ CHO THUÊ PHẦN MỀM MICROSOFT

Phần mềm Part Number Tên gọi Đơn giá VND/tháng
CIS includesWIN SERVER & SYSTEM CENTER
 YJD-00007 CISStd ALNG LicSAPk MVL 1Proc 743,000
 FUD-00009  CISDataCtr ALNG LicSAPk MVL 1Proc 3,591,000
 Windows Server
P73-04837 WinSvrStd ALNG LicSAPk MVL 1Proc 463,000
 P71-01031  WinSvrDataCtr ALNG LicSAPk MVL 1Proc 3,213,000
SQL Server 
TFA-00523 SQLSvrWeb ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic 236,000
7NQ-00302  SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic 3,780,000
7JQ-00341  SQLSvrEntCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic 14,495,000
Exchange
9MD-00001 ExchgBscSAL ALNG LicSAPk MVL 16,000
F08-00025  ExchgStdSAL ALNG LicSAPk MVL 55,000
9MC-00001  ExchgStdSAL ALNG LicSAPk MVL 88,000
9MC-00004  ExchgEntSAL ALNG LicSAPk MVL forSA 7,000
4MH-00001  ExchgEntPlusSAL ALNG LicSAPk MVL 128,000
Lync
 6QH-00002 SfBSvrStdSAL ALNG LicSAPk MVL 25,000
 6QH-00004 SfBSvrStdSAL ALNG LicSAPk MVL forSA  7,000
 6RH-00002 SfBSrvEntSAL ALNG LicSAPk MVL  113,000
6SH-00002 SfBSvrPlusSAL ALNG LicSAPk MVL  113,000
6TH-00002 SfBSvrEntPlusSAL ALNG LicSAPk MVL  200,000
Application
021-08183 OfficeStd ALNG LicSAPk MVL SAL 347,625
79H-00128 OfficeMultiLangPk ALNG LicSAPk MVL SAL 87,750
79P-01747 OfficeProPlus ALNG LicSAPk MVL SAL 474,525
6WC-00002 WinRmtDsktpSrvcsSAL ALNG LicSAPk MVL 141,525
076-04015 Prjct ALNG LicSAPk MVL SAL 501,300
H30-03425 PrjctPro ALNG LicSAPk MVL SAL w1PrjctSvrSAL 835,425
D86-03116 VisioStd ALNG LicSAPk MVL SAL 194,175
D87-03215 VisioPro ALNG LicSAPk MVL SAL 428,625
C5E-00746 VSPro ALNG LicSAPk MVL SAL 1,181,250
N3F-00077 VSTstPro ALNG LicSAPk MVL SAL 2,131,650
Cho thuê phần mềm
5 (100%) 12 votes
Đăng ký tên miền

Đăng ký tên miền

9.5/ 10 - 1000 Voting
ESC Live Help
logo