khuyen-mai-esc
Nhà đăng ký chính thức tên miền Việt Nam
HÀ NỘI Kinh doanh: (04) 39 42 68 96
TP.HCM Kinh doanh: (08) 629 44 808
24/7 Support
hotline-esc

CHO THUÊ PHẦN MỀM

Với Dịch vụ cho thuê phần mềm, các doanh nghiệp được tiếp cận với phần mềm Microsoft mới nhất mà không phải mua giấy phép. Đây là một tùy chọn linh hoạt bởi vì quý vị có thể thanh toán cho phần mềm khi sử dụng chúng.

cho-thue-phan-mem-1

Tiết kiệm chi phí đầu tư với Dịch vụ cho thuê phần mềm Hosted Services

Việc mở rộng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thường đi đôi với việc mua thêm giấy phép sử dụng phần mềm. Với dịch vụ Microsoft Hosted Services, bạn có thể sử dụng các ứng dụng của Microsoft với nhiều hình thức đa dạng.Thỏa thuận dịch vụ cấp phép phần mềm SPLA sẽ cho phép các doanh nghiệp trả tiền cho các giấy phép phần mềm sau khi đã sử dụng thay vì phải trả trước như thường lệ.

Các lợi ích nổi bật

  • Tăng cường lợi thế cạnh tranh
  • Đơn giản hóa việc cấp phép
  • Tăng cường tính linh hoạt trong việc nhận giấy phép phần mềm
  • Giảm bớt chi phí phần mềm của bên thứ ba
  • Tăng tỉ suất Chi phí và Hiệu quả

BẢNG GIÁ CHO THUÊ PHẦN MỀM MICROSOFT

Phần mềmPart NumberTên gọiĐơn giá VND/tháng
CIS includesWIN SERVER & SYSTEM CENTER
 YJD-00007CISStd ALNG LicSAPk MVL 1Proc743,000
 FUD-00009 CISDataCtr ALNG LicSAPk MVL 1Proc3,591,000
 Windows Server
P73-04837WinSvrStd ALNG LicSAPk MVL 1Proc463,000
 P71-01031 WinSvrDataCtr ALNG LicSAPk MVL 1Proc3,213,000
SQL Server 
TFA-00523SQLSvrWeb ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic236,000
7NQ-00302 SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic3,780,000
7JQ-00341 SQLSvrEntCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic14,495,000
Exchange
9MD-00001ExchgBscSAL ALNG LicSAPk MVL16,000
F08-00025 ExchgStdSAL ALNG LicSAPk MVL55,000
9MC-00001 ExchgStdSAL ALNG LicSAPk MVL88,000
9MC-00004 ExchgEntSAL ALNG LicSAPk MVL forSA7,000
4MH-00001 ExchgEntPlusSAL ALNG LicSAPk MVL128,000
Lync
 6QH-00002SfBSvrStdSAL ALNG LicSAPk MVL25,000
 6QH-00004SfBSvrStdSAL ALNG LicSAPk MVL forSA 7,000
 6RH-00002SfBSrvEntSAL ALNG LicSAPk MVL 113,000
6SH-00002SfBSvrPlusSAL ALNG LicSAPk MVL 113,000
6TH-00002SfBSvrEntPlusSAL ALNG LicSAPk MVL 200,000
Application
021-08183OfficeStd ALNG LicSAPk MVL SAL347,625
79H-00128OfficeMultiLangPk ALNG LicSAPk MVL SAL87,750
79P-01747OfficeProPlus ALNG LicSAPk MVL SAL474,525
6WC-00002WinRmtDsktpSrvcsSAL ALNG LicSAPk MVL141,525
076-04015Prjct ALNG LicSAPk MVL SAL501,300
H30-03425PrjctPro ALNG LicSAPk MVL SAL w1PrjctSvrSAL835,425
D86-03116VisioStd ALNG LicSAPk MVL SAL194,175
D87-03215VisioPro ALNG LicSAPk MVL SAL428,625
C5E-00746VSPro ALNG LicSAPk MVL SAL1,181,250
N3F-00077VSTstPro ALNG LicSAPk MVL SAL2,131,650
Cho thuê phần mềm
5 (100%) 12 votes
Đăng ký tên miền

Đăng ký tên miền

9.5/ 10 - 1000 Voting
ESC Live Help
logo